(obálka aktuálneho čísla 01+02/2022)

* * * * *
Časopis SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY v roku 2022
Vážení čitatelia, prispievatelia a priatelia časopisu dotyky. Napriek skutočnosti, že fond na podporu umenia (FPU) nepridelil na vydávanie vášho periodika v roku 2022 nijaké finančné prostriedky, pokúšame sa časopis zachrániť. dúfame, že sa nám podarí vydať 3 dvojčísla (1+2, 3+4, 5+6/2022), aby sme dodržali kontinuitu a mohli naďalej uverejňovať diela mladých začínajúcich umelcov.
Preto môžete zasielať vašu umeleckú tvorbu podľa platných pokynov pre autorov.
* * * * *

Napriek tomu, považujeme rozhodnutie komisie FPU (Fabuš Pavol, Huska Ernest, Kepštová Ľubica, Korec Juraj, Krejčová Veronika, Passia Radoslav, Pozděna Radek) za mimoriadne závažné, až likvidačné, nakoľko nepridelila financie ani dvom renomovaným literárno-umeleckým časopisom s vyše 30, respektíve 50 ročnou tradíciou vychádzania – Literárnemu týždenníku a časopisu Romboid.

V tomto kontexte je stále otvorená petícia za záchranu časopisov SSS na adrese: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list/

Budeme radi, ak podporíte petíciu, nakoľko nesúhlasíme s rozhodnutím FPU a budeme žiadať MK SR o jeho nápravu.

* * * * *

Dvojmesačník pre mladú literatúru a umenie DOTYKY, ktorého vydavateľom je Spolok slovenských spisovateľov, je jediným printovým periodikom pre mladých začínajúcich umelcov na Slovensku. DOTYKY samostatne vychádzajú od roku 1989. Sú určené najmä pre debutujúcich básnikov, prozaikov, esejistov, recenzentov, prekladateľov, reportérov, ale aj fotografov, dramatikov, výtvarníkov, hudobníkov.

Časopis DOTYKY okrem publikovania pôvodnej tvorby mladých umelcov, mapuje literárne dianie a život v literárnych kluboch. Prináša výsledky, publikuje najúspešnejšie práce z literárnych súťaží. Prezentuje rozhovory so spisovateľmi a umelcami z rôznych oblastí umeleckého spektra.

Ich príloha Almanach tvorí samostatnú časť. Ponímaná je ako „tvorivá dielňa” pre literárnych začiatočníkov. V jej záverečnej časti reagujú redaktori, formou odkazov, na jednotlivé príspevky, ktoré neboli uverejnené.

* * * *

Ak máte záujem zaslať nám vašu umeleckú tvorbu, prečítajte si prosím rubriku:

Platné pokyny pre autorov

V rubrike Archív časopisu DOTYKY si postupne nájdete jednotlivé čísla časopisu. Poprosíme o trpezlivosť, web sa aktualizuje.

Želáme prijemné D(d)otýkanie.

* * *

Kontakt: dotyky.casopis@gmail.com

* *

Táto stránka funguje aj vďaka podpore bývalého predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Vladimíra Bajana a spoločnosti BREFIT-e, s.r.o.

*