Cena Rudolfa Fabryho 2023 – vyhlásenie výsledkov

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV LITERÁRNEJ SÚŤAŽE CENA RUDOLFA FABRYHO 2023 a podujatie venované k 100. výročiu založenia Spolku slovenských spisovateľov nájdete v archíve Rádia Devín:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/2226389

* * * * *

(obálka a obsah aktuálneho čísla 03+04/2022)

* * * * *

Dvojmesačník pre mladú literatúru a umenie DOTYKY, ktorého vydavateľom je Spolok slovenských spisovateľov, je jediným printovým periodikom pre mladých začínajúcich umelcov na Slovensku. DOTYKY samostatne vychádzajú od roku 1989. Sú určené najmä pre debutujúcich básnikov, prozaikov, esejistov, recenzentov, prekladateľov, reportérov, ale aj fotografov, dramatikov, výtvarníkov, hudobníkov.

Časopis DOTYKY okrem publikovania pôvodnej tvorby mladých umelcov, mapuje literárne dianie a život v literárnych kluboch. Prináša výsledky, publikuje najúspešnejšie práce z literárnych súťaží. Prezentuje rozhovory so spisovateľmi a umelcami z rôznych oblastí umeleckého spektra.

Ich príloha Almanach tvorí samostatnú časť. Ponímaná je ako „tvorivá dielňa” pre literárnych začiatočníkov. V jej záverečnej časti reagujú redaktori, formou odkazov, na jednotlivé príspevky, ktoré neboli uverejnené.

* * * *

Ak máte záujem zaslať nám vašu umeleckú tvorbu, prečítajte si prosím rubriku:

Platné pokyny pre autorov

V rubrike Archív časopisu DOTYKY si postupne nájdete jednotlivé čísla časopisu. Poprosíme o trpezlivosť, web sa aktualizuje.

Želáme prijemné D(d)otýkanie.

* * *

Kontakt: dotyky.casopis@gmail.com

* *

Táto stránka funguje aj vďaka podpore bývalého predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Vladimíra Bajana a spoločnosti BREFIT-e, s.r.o.

*