ČASOPIS PRE MLADÚ LITERATÚRU A UMENIE DOTYKY V EXISTENČNOM OHROZENÍ

Vážení čitatelia, prispievatelia a priatelia časopisu dotyky. Vzhľadom na skutočnosť, že fond na podporu umenia (FPU) nepridelil na vydávanie periodika dotyky v roku 2022 nijaké finančné prostriedky, je ohrozené vydávanie časopisu, ktorý sa od roku 1989 kontinuálne venuje publikovaniu mladých začínajúcich umelcov.
rozhodnutie komisie (Fabuš Pavol, Huska Ernest, Kepštová Ľubica, Korec Juraj, Krejčová
Veronika, Passia Radoslav, Pozděna Radek) je o to závažnejšie, až likvidačné, že nepridelila financie ani dvom renomovaným literárno-umeleckým časopisom s vyše 30, respektíve 50 ročnou tradíciou vychádzania – literárnemu týždenníku a časopisu romboid.
v tomto kontexte je otvorená petícia za záchranu časopisov sss na adrese: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list/
Budeme radi, ak podporíte túto petíciu, nakoľko nesúhlasíme s rozhodnutím fpu a budeme žiadať mk sr o jeho nápravu. Dúfame, že sa nám podarí náš, resp. váš časopis zachrániť.
ďakujeme vám a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

* * * * *

vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže: cena rudolfa fabryho bude realizované v spolupráci so slovenským rozhlasom – rádiom devín. termín je stanovený na február 2022, po dohode s organizátormi ho upresníme. ďakujeme za porozumenie. 

(obálka a obsah aktuálneho čísla 04/2021)

* * * * *

Dvojmesačník pre mladú literatúru a umenie DOTYKY, je jediným printovým periodikom pre mladých začínajúcich umelcov na Slovensku. DOTYKY samostatne vychádzajú od roku 1989. Sú určené najmä pre debutujúcich básnikov, prozaikov, esejistov, recenzentov, prekladateľov, reportérov, ale aj fotografov, dramatikov, výtvarníkov, hudobníkov.

Časopis DOTYKY okrem publikovania pôvodnej tvorby mladých umelcov, mapuje literárne dianie a život v literárnych kluboch. Prináša výsledky, publikuje najúspešnejšie práce z literárnych súťaží. Prezentuje rozhovory so spisovateľmi a umelcami z rôznych oblastí umeleckého spektra.

Ich príloha Almanach tvorí samostatnú časť. Ponímaná je ako „tvorivá dielňa” pre literárnych začiatočníkov. V jej záverečnej časti reagujú redaktori, formou odkazov, na jednotlivé príspevky, ktoré neboli uverejnené.

* * * *

Ak máte záujem zaslať nám vašu umeleckú tvorbu, prečítajte si prosím rubriku:

Platné pokyny pre autorov

V rubrike Archív časopisu DOTYKY si postupne nájdete jednotlivé čísla časopisu. Poprosíme o trpezlivosť, web sa aktualizuje.

Želáme prijemné D(d)otýkanie.

* * *

Kontakt: dotyky.casopis@gmail.com

* *

Táto stránka funguje aj vďaka podpore bývalého predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Vladimíra Bajana a spoločnosti BREFIT-e, s.r.o.

*