Edícia mladých slovenských autorov časopisu DOTYKY (skratka EMSAČD), je odkazom respektíve pripomenutím Edície mladých slovenských autorov, ktorú vydával Zväz slovenského študentstva v Prahe v rokoch 1925 až 1937, pod knižným editorstvom Leopolda Mazáča a redakčným zástojom básnika Jána Smreka.

V spomínanej edícii by sme radi predstavovali mladých, najmä debutujúcich básnikov, prozaikov, dramatikov, esejistov, literárnych teoretikov, ktorí si zaslúžia pozornosť slovenskej čitateľskej verejnosti.

V roku 2019 vyšlo:

Dávid Petrík: Biele noci

Ivan Hulváth: Pornografia dospievajúcej duše

V roku 2018 vyšlo:

Simona Dolníková: Polychromatické jablko

Pavol Ičo: Podchod

V roku 2017 vyšlo:

Oľga Gluštíková: Atlas biologických žien

Kristián Grupač: Stále sme nevinní!

Peter Gustáv Hrbatý a Ján Jendrichovský: „APOKALYPTICKÁ DRÁMA“ Alebo scenáre divadelných počinov Petra Gustáva Hrbatého a Jána Jendrichovského

Nina Kollárová: Premlčané ticho

V roku 2016 vyšlo:

Michal Baláž: Ø

Soňa Ferencová: Objímanie letokruhov

Katarína Koláriková Koňariková: Na periférii priateľstva

Ivana Kladivíková Miháliková: Kovanie v krokoch

Michaela Vankovicová: Ako spať na vode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.