Cena Rudolfa Fabryho 2023

Spolok slovenských spisovateľov
Obec Budmerice
Časopis SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY
(rozhlasové pásmo o Cene Rudolfa Fabryho 2023 bude vysielať aj Rádio Devín)

Vyhlasujú 15. ročník básnickej súťaže

Cena Rudolfa Fabryho

Súťaž je určená mladým autorom poézie do 30 rokov, bez knižne vydaného básnického literárneho diela. Každý autor môže poslať min. 3, max. 12 básnických textov v súhrnnom rozsahu do 200 veršov.

Prihlásená tvorba (ani jej časť) nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku.

Súťaž je anonymná. Na nijakej strane príspevku (básne) nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci uvedie svoje údaje (meno, adresu, rodné číslo) v sprievodnom e-maile.

Súťažné práce je nevyhnutné poslať na e-mailovú adresu: cenarudolfafabryho@gmail.com – v predmete správy treba uviesť: Cena Rudolfa Fabryho 2023.

O zaradení do súťaže rozhoduje dátum doručenej e-mailovej pošty.

Texty súťažných prác sa autorom nevracajú.

Uzávierka súťaže je: 30. novembra 2023

Súťažné práce posudzuje trojčlenná odborná porota, ktorú vymenujú organizátori. Slávnostné vyhodnotenie, odovzdávanie finančných (laureát 250 , 3 prémie každá po 100 ) a vecných cien sa uskutoční na konci roka 2023 v kaštieli v Budmericiach. Laureátovi a oceneným v súťaži Cena Rudolfa Fabryho sa poskytne možnosť vydať debutovú básnickú zbierku v Edícií mladých slovenských autorov časopisu DOTYKY.

(Vzhľadom na skutočnosť, že vyhodnotenie bude súčasťou slávnostného kultúrno-umeleckého podujatia v Budmerickom kaštieli, je nevyhnutné, aby sa ho ocenení autori osobne zúčastnili. Výnimky sú možné len po dohode s organizátormi alebo v prípade, že je autor na dlhodobom pobyte v zahraničí.)

* * * * *

(obálka a obsah aktuálneho čísla 03+04/2022)

* * * * *

Dvojmesačník pre mladú literatúru a umenie DOTYKY, ktorého vydavateľom je Spolok slovenských spisovateľov, je jediným printovým periodikom pre mladých začínajúcich umelcov na Slovensku. DOTYKY samostatne vychádzajú od roku 1989. Sú určené najmä pre debutujúcich básnikov, prozaikov, esejistov, recenzentov, prekladateľov, reportérov, ale aj fotografov, dramatikov, výtvarníkov, hudobníkov.

Časopis DOTYKY okrem publikovania pôvodnej tvorby mladých umelcov, mapuje literárne dianie a život v literárnych kluboch. Prináša výsledky, publikuje najúspešnejšie práce z literárnych súťaží. Prezentuje rozhovory so spisovateľmi a umelcami z rôznych oblastí umeleckého spektra.

Ich príloha Almanach tvorí samostatnú časť. Ponímaná je ako „tvorivá dielňa” pre literárnych začiatočníkov. V jej záverečnej časti reagujú redaktori, formou odkazov, na jednotlivé príspevky, ktoré neboli uverejnené.

* * * *

Ak máte záujem zaslať nám vašu umeleckú tvorbu, prečítajte si prosím rubriku:

Platné pokyny pre autorov

V rubrike Archív časopisu DOTYKY si postupne nájdete jednotlivé čísla časopisu. Poprosíme o trpezlivosť, web sa aktualizuje.

Želáme prijemné D(d)otýkanie.

* * *

Kontakt: dotyky.casopis@gmail.com

* *

Táto stránka funguje aj vďaka podpore bývalého predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Vladimíra Bajana a spoločnosti BREFIT-e, s.r.o.

*