Divadlo

Jaroslav Klus

 

Dejiny melanchólie

Smutná hra o smutnom sne alebo naopak

(Úryvok)

 

Motto:

 

„Rok A

 

Ožili živly

v žilách bol príliv

v sprievode lodí

spenená hrôza

a na jej čele

z kryštálov soli

zvliekla sa voda

 

Voda je nahá

a nebo na dne

pomaly vlhne Atlantída

živly si zvykli

že už nič nie je

v žilách je týždeň

po pohrebe”

 

J. Klus

Continue reading Divadlo

Literárny klub z Čadce

K L U B F Ó R U M

Klub mladých autorov pri Kysuckej Knižnici v Čadci

 

Nie jedenkrát som sa už vyjadril k tematike literárnych klubov a rôznych spolkov či združení mladých autorov. Mám vlastný (a priznávam, že značne vyhranený) názor na existenciu a opodstatnenosť literárnych klubov a tiež rôznych regionálnych literárnych súťaží, čo môže v konečnom dôsledku vyznievať paradoxne, keďže by som dnes chcel predstaviť práve jeden takýto klub z Čadce. Na druhej strane ale pripúšťam, že niekoho azda stretnutia s ľuďmi, ktorí si majú (a chcú) niečo povedať – a nemusia to byť len „stretávky” mladých literátov či výtvarníkov  a pod. – môžu uspokojiť.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí niekoľko literárnych klubov. Ešte nedávno – pred pár rokmi – mali dokonca tieto „združenia” vo vtedajšom  Národnom Osvetovom Centre svoju „sekciu”, kde koordinátorom pre celé Slovensko bol stanovený básnik Vojtech Kondrót. Dnes, našťastie, táto bohumilá (…) činnosť už nijako „inštitucionalizovaná” pravdepodobne nie je. Nemám o tom vedomosť…

Continue reading Literárny klub z Čadce

Masová kultúra III.

Od masy až k masovému umeniu (3/3):

Masové umenie – princípy konzumu

DUŠAN SADLOŇ

 

Masové umenie býva zväčša označované ako fabrikovaný produkt, distribuovaný pomocou masovej technológie a určený predovšetkým na zábavu a oddych. Pochopiteľne, môže tu vyvstať otázka, či je označenie umenie v tomto prípade na mieste. Sú autori, ktorí sa podobnému označeniu vyhýbajú a masové umenie považujú za púhy výrobok, nehodný estetickej, či filozofickej analýzy. Na strane druhej stoja oponenti, ktorí v masovom umení vidia dominantný a najprogresívnejší prejav súčasného kultúrneho a umeleckého diania. Tak, alebo onak, pojem masové umenie je dohodnutý konvenčný znak a ako taký ho treba prijať.

  Continue reading Masová kultúra III.

Cena Wonga

 Celosvetová literárna súťaž Davida T. K. Wonga 2002

 

Táto súťaž bola vyhlásená 31. mája 2002 v Lučenci Slovenským PEN Centrom a primátorom mesta MUDr. Jozefom Murgášom, preto i víťaz Národného kola tejto celosvetovej literárnej súťaže bol vyhlásený primátorom v Lučenci. Výsledok malo ako prvé právo oficiálne zverejniť regionálne periodikum Novohradské noviny. Túto správu o výsledku súťaže súčasne celoštátne pokryla vo svojom servise pre tlač a médiá Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

          Súťaže sa celkovo zúčastnilo 31 autorov a autoriek, medzi ktorými nechýbali ani spisovatelia zvučných mien. Podmienky vyhlasovateľa však splnilo iba 29 autorov. Porota SC PEN, ktorá pracovala v zložení: Marianna Grznárová, Anton Baláž a Ireney Baláž vyhodnotila zo všetkých prác ako najlepšiu poviedku JOLANA od autorky Renáty Chovanovej z Košíc.

Continue reading Cena Wonga

Právo I.

Vážení čitatelia, v nasledujúcich riadkoch sa zaoberáme témou veľmi dôležitou aj pre mladú literatúru a to témou autorského  práva. Prvá časť z tejto „exkurzie do právnych vôd” vás oboznámi so základnými termínmi a pojmami autorského práva a s autorským zákonom. V ďalších pokračovaniach sa budeme podrobnejšie venovať autorským právam a ochrane autora.

 

                                                                                                                                    – red –

 

Časť I.

 

           

Je autor chránený druh?

 

 

Kultúra je nenahraditeľným pilierom ľudského spoločenstva. Je všadeprítomným fenoménom, ktorý sa dokáže prihovoriť každému jednotlivcovi a osloví ho vždy originálnym spôsobom.  Má  mnoho podôb a nedá sa jednoznačne definovať. Kultúra od nepamäti formuje ľudstvo, jeho myslenie a cítenie. Každý nový kultúrny podnet sa premieta do konania jednotlivca,  rodiny, alebo celých národov, ktoré tvoria ľudskú civilizáciu.

            Kultúra je pre bytie človeka životne dôležitá, pretože bez  kultúry by  človek nikdy  nebol tým, za čo sa vyhlasuje a za čo sám seba považuje. Práve kultúra formuje životnú filozofiu a  rozvíja duchovnú stránku každej ľudskej bytosti.

Continue reading Právo I.

Recenzie

ONDREJ HEREC – CYBERPUNK

(VSTUPENKA DO TRETIEHO TISÍCROČIA)

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava,

 

Vstupenka do zázračnosti

 

 

Literárne žánre vedecko-fantastickej literatúry pociťovali na Slovensku veľkú absenciu kvalitnej reflexie. Občasné analýzy týkajúce sa cyberpunku, dejín slovenskej fantastiky sa síce objavovali, ale skoro výlučne vo fanzinoch a zborníkoch známych iba v komunite fanúšikov sci-fi. Nielen preto je dielo sociológa Ondreja Herca Cyberpunk výnimočné. Autor v nej podrobil v štyroch esejach sci-fi takej hlbokej analýze, že nech už sa pokúsi v jeho stopách kráčať ktokoľvek, bude mať veľké problémy nielen prekonať, ale doslova aj nadviazať na obrovskú erudovanosť a systematickosť autora. 

    V prvej eseji (kľúčovej vzhľadom na to, že ďalšie dve už boli publikované, hoci neúplne) s názvom Fantastika a realizmus si Ondrej Herec nekladie za cieľ iba popísať charakteristické črty, ktorými sa tieto smery odlišujú. Prostredníctvom historického kontextu sa dá rýchlo pochopiť, že fantastika nie sú iba knihy s neskutočnými bytosťami, ale je to spôsob myslenia, hľadania pravdy: Postupne sa približujeme k pravde skrytej v našich starých omyloch, a ona sa od nás vzďaľuje v nových”. Cez osvietenstvo a romantickú tradíciu sa prenášame do súčasnosti a zisťujeme, že Mary Shellyová sa zaoberala otázkami vedeckej etiky, autoreprodukčnej schopnosti zlapremeny individuálnej tragédie na katastrofu celého ľudstva. Skutočne aktuálne problémy. Je nevyhnutné oceniť aj nabúravanie určitých stereotypov myslenia čitateľov, ktorí chápu sci-fi ako zobrazovanie futuristickej techniky v imaginárnom svete. Pritom u mnohých kľúčových autorov (Dick, Card, Herbert atď.) ide hlavne o zobrazovanie človeka vo vzťahu k sebe samému a spoločnosti, resp. k svetu, v ktorom žije. A futuristická technika či alternatívne prostredia tvoria iba kulisy príbehov.

Continue reading Recenzie

Všeličo

V Š E L I Č O

 

 

Ruská antologie slovenské poesie

 

ALEXEJ MIKULÁŠEK

 

 

Pod názvem GOLOSA STOLETIJ vydalo nakladatelství Moskevské univerzity antologii slovenské poezie (od “istokov” do konce 20. století). Jejími sestavovatelkami jsou A. G. Maškovová a N. V. Švedovová, které si položily úkol (ovšem přímo neformulovaný) doložit bohatství slovenské poezie, její historii, vývoj i současné podoby, ukázat historické kořeny i to, že “nad korunou tohoto stromu /./ dují tytéž větry a bouře, které proletují nad zeměmi slovanskými, nad celou Evropou i světem”, jak oprávněně píše Ján Zambor v předmluvě, která by si patrně zasloužila větší než desetistránkový prostor.

Continue reading Všeličo

Almanach 25 – próza

Barbora Hrínová

Koncert

 

      Hroboňovu ulicu zahaľuje tmavý novembrový podvečer. Nepriehľadnou clonou, v ktorej svietia len steny bielych činžiakov, prechádzajú unavení ľudia, vracajú sa z práce. Z neveľa bytov, ktorých obyvatelia sú už doma, sa slabé svetlo prediera cez škáry žalúzii.  

      Z jedného z okien vo vyšších poschodiach sa však šíri intenzívna žiara. Žalúzie sú vysoko vytiahnuté, pohľad do izby nesťažuje ani žiadna záclona.

      V žltom štvorci okna nervózne pobehuje mužská postava. Nahé chudé telo sa striedavo približuje, otáča, alebo celkom mizne. Postupne si oblieka košeľu, sako, kabát a za stáleho obracania sa vychádza z izby.

      Z okna na siedmom poschodí naďalej vychádza žiara, postava sa však už neukáže.

Pán v kabáte stojí pred dverami svojho bytu a tenkým prstom privoláva výťah. Prsty druhej ruky zvierajú pevný obdĺžnikovitý obal.

Continue reading Almanach 25 – próza

Almanach 25 – súťaž

ORGANIZÁTORI

Spolok slovenských spisovateľov

Literárny fond

Kysucká knižnica v Čadci

Mesto Turzovka

 

Literárna súťaž

JAŠÍKOVE KYSUCE

 

Celoslovenská Literárna súťaž Jašíkove Kysuce je autorská súťaž mladých prozaikov,  ktorí knižne ešte nepublikovali.

Môžu sa do nej zapojiť svojimi krátkymi prózami autori do 35 rokov.

Zašlú ich elektronickou poštou e-mail: jasikovekysuce@post.sk

V prípadne, že nemajú možnosť s organizátormi komunikovať cez internet, môžu svoje práce zaslať na adresu: Kysucká knižnica v Čadci,

                                                ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca

             so značkou „Jašíkove Kysuce”.

Continue reading Almanach 25 – súťaž

Almanach 25 – Odpovede

ODPOVEDE

 

  • Ľubica K. (Ľubotice): Básničky – ako v liste uvádzaš – píšeš v práci a z nudy. Aj to je jedna z ciest. Ale nie do Dotykov… Asi. Pokús sa písať, aj keď ťa už nuda opustí. Tie tvoje veršíky nie sú celkom zbytočné…
  • Zuzana P. (Lazisko): Z dvoch textov, ktoré si poslala sa (zatiaľ) ťažko vyberá. Pošli viac. Možno by si sa mohla vyhnúť lacnému páreniu slov: prach – strach – pach. Rým a Rím je rozdiel… Ak si rozumieme, čo?! Continue reading Almanach 25 – Odpovede