Almanach 25: Odkazy

ODKAZY 01/2004

 

  • František T. (Nové Zámky): Vaše spoločné texty akoby boli spís(k)ané na základe presvedčenia: Čím väčší nezmysel, tým lepšie… Patafyzika?! Dada?! Drístanie?! Neviem… Nezaujalo. Do Dotykov nie. Zatiaľ.
  • Patrik U. (Prešov): Zo zásielky, ktorú za teba poslal strýko, je jasné iba to, že „podobných” básní máš stovky… Z tých, ktoré skončili v našej redakcii, sa vybrať nedá. Zahodno by bolo sústrediť sa aj na obsah básne, výraz, myšlienku a… jazyk! Forma nemusí byť všetko. Niekedy. Continue reading Almanach 25: Odkazy