Anka Gajdošová: Studňa

Anka Gajdošová

Studňa

 

 

         Nebo naplnené vodou, ťažký vzduch, šero, len pár lúčov, ktorým sa na chvíľu podarilo preraziť mraky.

Päťkrát vezmem telefón do ruky a položím ho späť. To, čo cítim, sa nedá preložiť do slov, a tak si  nechám všetko pre seba, aj keď veľmi nerada. Oklieštená, spútaná, ledva dýcham.

Zotmelo sa. Divoký vietor. Chlad.

Surovosť prírody.

Stará studňa, prikrytá obrovskou železnou miskou. Na jednej strane pod ňou je odbité murivo, priechod z temnoty na zem. V tej miske neznámeho pôvodu kedysi plávali malé žlté kačky. Boli však aj obdobia žaburiny, machu, žubrienok, komárov, a tie sa k studni hodili viac, dotvárali jej ponurosť, tajuplnosť.

Dôležité je predstavovať si studňu bez dna.

Continue reading Anka Gajdošová: Studňa

Recenzie

Franz Kafka

Poviedky

Kalligram, Bratislava 2005

(preklad Milan Žitný)

 

                                Píšem, teda som.

 

Franz Kafka je spisovateľ všeobecne známy a spomínaný v tých najrozličnejších súvislostiach. Na týchto stránkach ho uvediem v spojitosti s nedávno publikovanou prvou súbornou zbierkou Kafkových poviedok na Slovensku, ktorú nám sprostredkoval  slovenský prekladateľ Milan Žitný.

Continue reading Recenzie

Almanach 25 – próza

Peter Jenčík

 

Remiscencie z nedávneho Popradu

 

         Malé zbordelnené ráno trie sa parapetou a vháňa do driemajúcich uší akustický odraz echa železničných vagónov rolujúcich galúzky po koľaji. Kože ešte driemu, kosti sa tvária bez drene, orgány sa už nepriznávajú k včerajším úletom a jediný kto sa snaží prerásť internátnu budovu je otravný krimikrikot kohúta s celým svojim pernatým bordelom. A tie sliepky mu sekundujú!

Continue reading Almanach 25 – próza