WOLKROVA POLIANKA 2005

WOLKROVA POLIANKA 2005

 

 

Vyhodnotenie:

Počet prihlásených autorov – 49

1. cena (Laureát Wolkrovej Polianky 2005): Zuzana Fapšová

2. cena: Katarína Džunková

3. cena: Radoslav Tomáš

4. cena: (Cena primátorky Mesta Spišská Nová Ves): Pavol Garan

Čestné uznania: Martin Štreba a Eva Pariláková

 Porota s radosťou konštatuje, že v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom sa zvýšila nielen kvantitatívna, ale aj kvalitatívna úroveň súťaže. Ubudlo sentimentálno-naivných textov, naopak, zvýšil sa počet autorov, ktorí majú jasnú predstavu o tom, čo je to moderná lyrika. Objavil sa rad prác, ktorých autori sú prísľubom do budúcnosti; popri známych mladých tvorcoch súťaž priniesla aj nové talenty. Poézia tejto generácie vyjadruje jednak komplikovaný svet súčasného človeka a jednak krehké lyrické nálady. Domnievame sa, že tvorba najtalentovanejších účastníkov súťaže, najmä tých, ktorí prešli už jej viacerými ročníkmi, pomaly dozrieva na knižné vydanie.

 

  predseda poroty: Ireney Baláž

 členovia poroty: Igor Hochel

                        Boris Brendza

 V Bratislave 5. októbra 2005

 

 

 Slávnostné odovzdanie cien a literárne vyhodnotenie Wolkrovej Polianky 2005 sa tento rok výnimočne konalo v spišskonovoveskej Redute. Podľa názoru ocenených mladých autorov,  prítomných spisovateľských hostí a poroty jej táto organizačná zmena príliš nepridala, ale ani neubrala z lesku súťaže, hodnej jej mena a tradície, s prívlastkom prestížna – v oblasti začínajúcich poetov.

Samozrejme, že iná je otázka už toľkokrát pretriasanej poetickej masovosti, tak často preferovaná v bývalom režime a čase. Ďalej jej zaužívaný koncepčný odkaz na tradíciu, ba až na jej vlastnú veľkoleposť. Pravda je však taká, že v minulosti bola často stavaná a pozliepaná iba na základe tendenčnej angažovanosti a manipulácie s  ešte „bezúhonným” poetickým  espritom omladiny od pera.

Tohoročná Wolkrova Polianka 2005 bola však v mnohých smeroch už určite iná. Predovšetkým, aj napriek zreteľnému „odskoku” mladých autorov od priamočiareho eklekticizmu slovenských klasikov, sa v mnohých ocenených prácach aj dala vybadať osobnostná pečať. Mladí autori  a autorky vo svojej literárnej koncepcii stvárňovali vlastný originálny pohľad na svet „spoza dverí” svojej básne. Niekedy akoby nestačili ani vychádzať z údivu – nad obyčajnou podstatou detailu. Pohybovali sa v prahových rovinách – láska, smrť, samota, odcudzenosť atď. Jednoducho zobrazovali sami seba v priestore ich nenávratnej prítomnosti cez fenomén hriechu, lásky, odpustenia a niekedy i fatálnej náhody, tak často a nevyspytateľne sa vyskytujúcej v živote každého z nás.

 

 

Napr. mladá poetka Zuzana Fapšová, laureátka WP 2005, akoby „vyšla zo seba” do ulíc toho bezbrehého, civilizačného marazmu – nazvaného tretie milénium. Jej poézia v určitej rovine už dosahovala rozmer prieniku slova – k inej bytosti. Bol to doslova prenesený poetický „pohyb úst” cez pochopené a nenaplnené, či ňou samotnou nahmatané. Skutočnosť ako obtlačok privátneho pocitu. Vtedy akoby až „zažiarila” jej duša a  senzualita pred očami tajomného a nevyspytateľného nekonečna. Na druhej strane, charizmatický básnik Pavol Garan, laureát Ceny primátorky mesta Spišská Nová Ves, predviedol vo svojom poetickom expozé prísnu viazanosť lexiky – sonet až v ekvilibristickom prevedení a balení. Miloval, trpel, prosil a volal do tohto sveta  cez habitus viazaného sylabického časomeru. Jeho prejav však nebol vôbec mdlý, práve naopak, bol ešte viac v konflikte sám so sebou, keď riešil svoju vlastnú dilemu medzi analógiou a zhodou sveta okolo seba. Svojou poéziou spoznával „odraz vlastného odrazu”, niekedy síce s pátosom iba jemu vlastným, ale expresívne – a po novom. Viac-menej akoby popamäti nahmatával určitý otvor z hermeticky uzavretého kruhu vlastného ega a hľadal akúsi „vykolíkovanú” cestu z pocitovej beznádeje…

Už tradične sa pri tejto príležitosti konali besedy s hosťami z radov spisovateľov so študentmi, ktoré sa uskutočnili za  ich hojnej účasti v Tatranskej Lomnici, Spišskej Novej Vsi a Levoči…

 

Ireney Baláž

 

 

resumé, alebo aj to je cesta, ako ďalej Wolkrova Polianka

 

…hneď na úvod môjho pohľadu som nútený napísať, že neviem, či je správna cesta, ktorou sa jedna z najprestížnejších poetických súťaží na Slovensku uberá. Prečo? Už vo vlaku cestou do Popradu, keď pristúpil pán spisovateľ Rudolf Dobiáš, jedna z jeho prvých otázok bola, koľkože príde mladých na tohtoročnú WP. Odpoveď bola – šiesti súťažiaci boli pozvaní, z toho piati účasť potvrdili. Pán Dobiáš pokrútil hlavou a poznamenal, že veď načo má ísť na súťaž pre mladých poetov výprava, počtom osem už nie práve najmladších spisovateľov, namiesto toho, aby prišli radšej mladí najúspešnejší účastníci WP. S týmto názorom som sa úplne stotožnil, pretože si myslím a z vlastnej skúsenosti to viem potvrdiť, že Wolkrova Polianka je súťažou a oslavou najmä mladých básnikov. Odkaz Jiřího Wolkra je síce aktuálny pre všetky vekové kategórie, no adresovaný je najmä mladým ľuďom, ktorí by mali niesť akúsi pomyselnú pochodeň a venovať sa ani nie tak pietnym spomienkam na J. Wolkra, ako skôr pokračovať v jeho odkaze a diele. Nemám nič proti názoru organizátorov, tu v zastúpení tajomníka AOSS Martina Dzúra, ktorý organizačné veci zvládol v rámci možností na slušnej úrovni, no určite sa nestotožním s presvedčením vedenia AOSS, ktoré tvrdí, že treba pozvať radšej menej súťažiacich účastníkov a viac už renomovaných spisovateľov, aby sa dosiahla akási pietnejšia atmosféra a aby sa podujatie zmenilo na výjazdy po okolitých gymnáziách, prípadne stredných školách. Myslím si, že táto cesta určite nie je správna, pretože Wolkrova polianka je najmä, zdôrazňujem najmä, pre mladých autorov, ktorí nechodia do Tatier a okolitých destinácií, aby tam boli atrakciou – aha, básnici, to ešte existuje? – ale chodia tam na tri dni preto, aby si vymenili názory na tvorbu, ako s členmi poroty, tak medzi sebou, aby si uctili pamiatku J. Wolkra, aby sa mohli ísť prejsť na Hrebienok, kde sa môže ich poetická duša určite viac nadýchnuť ako na recepciách a besedách, ktoré 85 % žiakov považuje za príjemne odfláknutú hodinu slovenčiny. Na takéto akcie chodili, chodia a budú chodiť porotcovia. K primátorovi sa ísť patrí, ale nemusíme poctiť svojou skromnou návštevou každý deň aspoň jedného. Neviem, na čo to je dobré, lebo takto sa z Wolkrovej Polianky stáva jedna rýchla zmes presunov, rekreačných recepcií, prijatí, besied na školách, pracovných obedov a podobných zbytočností, ktoré majú s poéziou asi toľko spoločného ako mravec so slonom. Nemýľme si poéziu so superakciou SuperStar, kde je takáto komunikácia s masami potrebná, lebo inak by nebol dosiahnutý ekonomický efekt, o ktorý ide v podobných projektoch primárne. Neviem, respektíve nepoznám básnika, ktorý napíše skvelú báseň pri lietaní v roztrasenom minibuse medzi Spišskou Novou Vsou, Levočou, Tatranskou Lomnicou, Popradom a Peknou vyhliadkou. Ak taký existuje, doporučujem návštevu Czechteku, či podobných zábav, kde ho možno kopne aj čosi iné ako múza.

Takže, vážení priatelia, skúsme vrátiť Wolkrovu Polianku tým, ktorým skutočné patrí, a to mladým poetom a poetkám. Mladým básnikom, akým bol aj Jiří Wolker, ktorý by určite radšej videl dvanásť, či pätnásť mladých veršotepcov, ako debatujú, recitujú a navzájom si porovnávajú svoju tvorbu, ako jeden udýchaný zájazd s atrakciou menom básnici.

 

Boris Brendza

 

 

 

 

W O L K R O V A     P O L I A N K A      2 0 0 5

(víťazné práce)

 

  

Zuzana Fapšová

 

* * *

možno sa skutočne snažíme

o duchovnosť

možno to čierne čo prichádza

keď zatvoríme

oči

je len

stále žijúca maľba našej matky

zvnútra

 

 

 

* * *

strom bez názvu

ako slepý

ťah štetcom

visí nad zemou

spenený

a nepoškvrnený

 

 

 

* * *

slnkom v skutočnosti

všetko

prechádza

keď svieti na pokožku

ženy

stáva sa

božskou rukou

 

 

 

* * *

Žltý Kristus

visel na kríži

od čias ako ho tak namaľoval

Paul Gauguin

a dovtedy bolo všetkým do plaču len

z toho bieleho

Krista

 

 

* * *

matky nikdy nevedia z čoho žijú

keď sa vracajú

noc čo noc

do svojho sna

tušeného končekmi prstov

v tom istom tele

na tom istom kúsku kože

v podobe

svetla

 

 

 

Básnik

I.

už dosť tých

mámení a preludov

ako ženičiek s vejármi

na priteplom lôžku

ťa snímajú z kože

 

II.

a ten pocit:

kúzelník

ti pošle vždy nejaký stručný odkaz

že už má dosť tých

uhrančivých vesmírov

 

III.

pustíš sa preto do hľadania

niečoho poetickejšieho:

súhvezdie Apollinaire

má hlboko pod pľúcnym lalokom

nejaký – že vraj nádor –

no ty vieš že je to len

stratená črievička

 

IV.

kamkoľvek prídeš

hľadám pokoj

no

prameň vyvierajúci

z ich rúk

ťa ako beštiu zabíja

 

 

 

Naša láska

I.

žil si pri zemi

no nenašiel si pokoj

 

ani keď sme

k sebe sklonení

zvliekali hodváb

z viečok

 

II.

nemohli sme

rukami milovať

a v zemi nájsť miesto

keď dotyky tesne pri sebe

vtlačené špičkami prstov

už nedýchali

len sa pomaly tmolili v koži

pod srdcom

 

III.

ako svieca horí

v temnote a potom steká po dlani

čaká ako vrúcna matka

tam hore s tebou

horia anjeli a kričia

– budem ťa navždy milovať

– budem ťa navždy milovať

 

 

 

 

 

 

 

Katarína Džunková

 

 

iba otec

kostolom vidno večer

nad oblúkmi okien

dvíhať obočie

ako deťom

ktoré nevedia

či je modlitba

v rukaviciach silnejšia

boh ich nepočul

hľadal

kde sa o polnoci

skryla malá ručička

chlapca

neveril

že tak rýchlo ušli

roky kristove

 

 

 

XXX

na chrbte kopca

vyrástli ovce

a v dvoch jamkách

kaplnky

na toto miesto

chodila každý rok

čakať na jar

odpustená sobota

veľmi sa chcela stať kvetnou

v neďalekom lese

raz našiel hubár

sedieť anjela

s plyšovým bohom

na kolenách

odvtedy chodí po svete

s menom

môj otec

 

 

 

 

matej

každé ráno

sa z neho zobúdzal

o niečo jemnejší chlapec

bledý a krotký

ako oplátka

na vianoce

pod vankúšom

našiel čakanku

z bledomodrých očí

zatúlaného anjela

bohu bolo vždy smutno

keď odchádzal

z jeho izby

ako deťom

ktoré vidia

keď za kačicou

v rieke

zmizne trojuholník

 

 

stratil

prestalo pršať

a nad mestom

si niekto sušil

obrovský dáždnik

rozprestretý

v kupole synagógy

sa dvom

zjavil cisár

nespoznal sa

už v žiadnej minci

v splne mesiaca

 

na konci dejín

si postavil dom

s baletkou

tancujúcou v sklenej fľaši

svitanie k nemu prichádzalo

ešte smutnejšie

ako on

osamelý muž

keď potme hladí

iba svoje číňanky

a španielku

 

 

 

 

duša moja

duša moja…

na jar

chodia cigáni

pomedzi ploty

smutnejší

než kedykoľvek predtým

pod hrbolčekmi

v napnutej dlani

si nosia

vlastnú dedinu

narodili sa v nej deti

nechceli veriť

že aj dážď je kočovník

stará cigánka

im prepichla uši

ako tým svojim

vyšitým

na nedeľnom

obruse

 

 

 

 

 

Pavol Garan

 

Básnička spod stola

Tak sme si zmysleli prísť na svet.

Už nešušťali sukne v salónoch a literárnom dianí.

Poézia, nech sama seba akokoľvek nazve,

je túžba byť milovaný.

Ján Buzássy

 

1

Vzdychnem a trochu povyskočím z kože,

v zovretí tmy sa zbehnem v drieku.

Som večer v meste prvý po človeku,

som iba básnik, ako jeden môže –

 

nemožný, nežný, nemý, nesvoj, nerád.

Pozerám v bázni hore na prst Boží,

keď močím na strom, až ten v kŕči vznoží,

takže ho môžu deti pooberať.

 

Som chlapím. No aj s prižmúreným ľavým

sa sotva celý schovám za pohlavím.

Tak, niežeby mi s tebou bolo zima,

 

bež rátať za strom! Nevidela si ma!

Ako sa s touto básňou v mysli mazlím,

ako ma inštinktívne ťahá za zlým.

 

 

2

Nad pultom kýcham, kým ma neošetria.

Dostanem jed a neviem, čo povie.

Hrám malý smrť. A svet mi robí krovie.

A ty sa smeješ z teplej strany svetra.

 

Obživot bývam taký: samá psina.

Jazvami po krídlach sa hlásim k svojim.

Dopíšem báseň, nepresne nás zdvojím,

a jej zmysel sa už viac nespomína.

 

Vidím, že s dokázateľným, len možným,

sa v poézii teraz nestotožním,

nie: sklopím zrak a uvidím ťa nahú.

 

Len zažmurkám a stratím rovnováhu,

v zreničke sa mi pretnú tvoje vlasy –

snívam, že s prírodou to nesúhlasí.

 

 

3

Chladným dnom krígľa čítaš bez cenzúry

z opaku mojich odvrátených tvárí.

Čo ešte všetko sa mi nepodarí,

skôr, než sa ráno slnko opazúri?

 

Lokál je teda náš len na okamih,

kým k sebe vyjdú náprotivné kúty.

A možno len my dvaja, nedotknutí,

zrátame potom živých mŕtvych známych.

 

Napitý batman je môj peší anjel,

aj ja som iba trochu, Pane, splanel,

a teraz neviem, prečo to mám ťažké –

 

a neobijem si Zem na podrážke,

s ktorou som vkĺzol s fintou na personál

o konci sveta, čo sa práve konal.

 

 

4

Škrtám sa prstom, ale nepíše mi,

už trochu dieťa, nevidím v tom rozdiel.

Nadýchni sa, ach, vysoko mi posteľ,

uspi ma v rukách ostrím dlaní k zemi,

 

teraz, keď sa von ožrebila búrka

a mesto ruší tichom po prekliatí.

Držím sa svojich cnostných predsavzatí

už iba silou dvojitého turka,

 

Alenka. V nočných správach klofli týpka

s falošnou svätožiarou. Aj mne pipká –

trápim sa, týram, trpím, tŕpnem, táram…

 

Som na duše, a vyhýbam sa tváram.

A pojem, plačem, platím, ja len: JA ŤA…

Ja nepoviem, a storočia sa krátia.

 

 

 

 

 

 

Radoslav Tomáš

 

 

SLEPEC

Keby si mal žiť aj tritisíc rokov, ba aj tridsaťtisíc, i tak si pamätaj, že každý stráca len ten život, ktorý prežíva, a prežíva len ten, ktorý stráca.

Marcus Aurélius

 

I

1

Na Štefana háda na dvakrát z vody znejúcej olovom.

Tma ako orechy leží na stole.

A ešte jedna – tá odnikiaľ nikam – v očiach.

Tak všetko v ňom dvojhlasne mlčí

a bolí.

 

Len v silnom mraze nadránom jeho pes

žuje v ústach ostré zvyšky noci ako svoj jazyk.

 

2

Slová sú čestné veci – rozumie im,

lebo vie, ako sa ich dotýkať.

To iba niektoré mu odpovedajú cudzou rečou.

 

Preto nikdy nešetrí silným hlasom,

pri každom háda posledné slovo a vie,

že bude mať pravdu.

 

3

Po nociach píše básne zo včerajška také,

akým on sám bude zajtra.

 

Jeho a moja samota sú v nich rodné sestry.

 

 

II

1

Prežehnáva sa po starom – čelo, ústa, hruď –

to len keď mu čítajú Skácela, vynechá ústa.

Už bolo povedané.

 

Na lakeť, tak ako rieke, zmestí sa mu starý cintorín.

Ten, odkiaľ sa raz nevráti, keď ostatní

si zhrnú z kolien smútok.

Predstavuje si smrť: hviezda, ktorá skĺzla

po noži na stole,

alebo košeľa, ktorú nahmatal v rozbitom orechu.

 

2

Len niekedy mu napadne, že ak by bola tiež nevidomá,

ako by si predstavila ona jeho?

 

Noc dnes bude mať o jednu vrásku viac.

 

 

III

Na stole vonia materina dúška. A pomedzi ňu rozsypané

všetky nočné minúty ako zrnká čiernej pšenice.

Kdesi v ňom akýsi malý mokrý chlapec

na cudzom chodníku plače do vypožičaných očí.

Vie, že sa stratil.

 

Takisto ako to, že poznať farby vecí,

je vždy sloboda nejako zabalená do pozlátka.

 

(Nadránom v ňom stojí na jednej nohe už len samota.)

 

A pri každom malom zaspatí sa potom prebúdza

do cudzích básní,

v ktorých si on sám neodpúšťa.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Martin Štreba

 

Z UHLIA

1.

z vajíčka ticho

učupený oheň vylúpnuť

priložiť

srieň z okna zotrieť

do izby vydýchnuť

 

vonku padlo uhlie

lúska blesky

 

čítam tvoje kroky

stúpaš

z vŕzgajúcej podlahy

 

nad kozubom zovrela voda

 

2.

izba je v kávovom zrne

sadol jemný prach

a čiernu z vecí nezotrieš

 

ložiská ohňa nasvietiť odspodu

na svitaní sa s tmou

 

vráti do uhlíka

 

 

Z TMY

Posvieť mi

na brušká prstov

alabastrom

 

posvieť mi na jazyk

 

Posväť mi

plamennú reč

            do lona

 

A ja ti

            pod srdce

triesku za trieskou priložím

 

Až nám bude

            izba priúzka

 

 

LÁMANIE CHLEBA

Noc je čas o lámaní chleba

keď zo striedky

vystupuje klas

 

Noc je čas

keď sa tma

až príliš na čosi podobá

Po kútoch sa zbiera celkom konkrétna

 

Zaboriť sa do nej zrakom

kúsok po kúsku skladať

najjemnejšie zvuky

do temnej symfónie

 

Noc je čas

keď veci dostávajú iné významy

a podstata predmetov

je odretá až na kosť

 

Kysne bochník mesiaca

Nahé ruky prosia o chlieb

 

Noc je čas o lámaní chleba

keď zo striedky vystupuje klas

 

Aspoň malú lampičku

mu nechajme zapálenú

 

 

 

HUSLISTA

Kamenný huslista sa chystá

vykročiť pravou na trávnik

zo všetkých síl sa snaží

no nehrá a nehrá

 

Nekamenní

neštrngajú drobnými

nepočujú

 

Až raz husle roztiahnu krídla a vzlietnu

Z neba zakvília blýskavé sláčiky

 

Za hrsť drobných spadne k zemi

a priezračné tóny

            rozvlnia zrkadlá

 

 

 

 

 

Eva Pariláková

 

 

dlhý čas lovu

 

 

(zimná fotografia)

 

zlomený ľad

pod rukami

nádych ryby

 

jemné siete

v konároch

zachytené ešte

teplé perie

 

zatiaľ

 

čelo bez strún

moje čelo opreté o kôru

šepot štiav

 

vtáky ryby ľudia

v tichej snežnej spúšti

v tichom rozumení

 

slnko vábia

 

 

 

nebo oblízané

 

blaznieš sa a

            vpravo

 

rozkvitnuté stromy

ticho

sústredené včely

 

na okraji cesty

včelár stopujúci bzukotavé autá

 

a

na oblohe anjel

s medovými fúzmi

 

 

 

. . .

zelené stromy

šťavy na rukách

ako v biblii

tlmený detský smiech

 

ale divá jabloň

zanovito mlčí

zabudnutá v meste:

 

„a sklamaná v láske”

vo vlaku spieva muž

 

vo vlaku inter city

 

 

 

skľúčenosť

 

muž pozná hudbu:

klávesy roztrasené ruky

 

do nich si ani hlavu neoprie

 

dlaňami tvár

pri stole

sám

 

na stole kľučka

 

s kľúčom husľovým

 

 

 

riekanka

ten tlak z ticha

ako ryba

ako suchý kvet

 

klásky – vlásky

v prsto rieka

teba nevidieť

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.