Profil Dušana Mravca

 

    1980             narodený v Žiline

 

1995 – 1999     štúdium na Gymnáziu Veľká okružná v Žiline

 

1999 – 2002     štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 

2002 – 2003     štúdium na Akademii výtvarných umění v Prahe (AVU Praha)

                         (Intermediálna škola prof. Milana Knížáka, Dr.A.)

 

od 2003           Maliarska škola prof. Zdeňka Berana (AVU Praha)

                         

    2004            semestrálny študijný pobyt vo Fínsku (Helsinki, Kankaanpää)

 

 

 

 

Výstavy:         

 

1998 – Makovický Dom, Žilina

 

1999 – Tatrabanka, Banská Bystrica

           

2000 – Inštalácie, Magyar Kultura Háza, Komárno (samostatná výstava)

 

2001 – Výstava 3 + 1, Kultúrny dom, Rimavská Sobota

 

2001 – Tatrabanka, Banská Bystrica

 

2002 – Slovenský Institut, Praha

 

2002 – Inštalácie, Magyar Kultura Háza, Komárno (samostatná výstava)

 

2002 – Tatrabanka, Banská Bystrica

 

2002 – Burza cenných papierov, Bratislava (samostatná výstava)

 

2003 – Alšova jihočeská galerie, České Budějovice

             (Intermediálna škola prof. Milana Knížáka)

 

2004 – Art Institut, Kankaanpää, Fínsko (samostatná výstava)

 

2005 – Galerie AVU, Praha

            (spoločne s Hynkom Martincom)  

 

2005 – Galerie Anderle, Praha

            (Maliarska škola prof. Zdeňka Berana)    

 

2005 – Galerie u Prstenu, Praha

                           

 

 

 

Dušan Mravec: “Vlastnými slovami.”

 

Už od začiatku som sa vo svojej tvorbe riadil len tým, čo som cítil a čo som skutočne chcel. Nemal som strednú školu výtvarného zamerania. Skončil som gymnázium a mojím záujmom bolo študovať všade, len nie na akadémii. Už počas stredoškolských štúdií ma to ťahalo rôznymi smermi. Sám som si vlastne nikdy nemyslel, že sa budem maľbe venovať naplno.

Aj keď som už odmalička kreslil a maľoval, nikdy som neplánoval ísť na umeleckú školu. Vlastne som ani nevedel, čo to znamená. S tým mám trochu problém dodnes.

 

Asi rok pred skončením strednej školy som sa rozhodol. Skôr som si myslel, že to spadlo niekde z oblakov. Začal som na sebe veľmi tvrdo pracovať. Všetky voľné chvíle som venoval len a len maľbe a dosť často to šlo na úkor spánku, takže som chodil do školy nevyspaný a unavený. Tak som si veril, že som sa vlastne nikam inam ani nehlásil.

Prišlo prvé sklamanie, keď som sa nedostal na VŠVU do Bratislavy, no dostal som sa na Akadémiu umení do Banskej Bystrice. Tam som strávil tri roky, kde som sa postupne učil sám všetkému, čo som pokladal za potrebné.

Staval som si hlavu a vždy som musel robiť niečo iné ako ostatní.

Rebeloval som nie preto, že by som chcel za každú cenu pútať pozornosť, ale preto, že som veci cítil jednoducho inak.

Chcel som experimentovať, skúšať zakaždým niečo iné, študovať po svojom.

Nechcel som čakať. Neustále som si dával úlohy a snažil sa v nich vytrvať.

V Banskej Bystrici som nakoniec ostal tri roky. Stále som cítil, že potrebujem ísť ďalej. Nakoniec som štúdium prerušil a odišiel preč.

 

V roku 2002 som prišiel do Prahy. Aj keď som tu bol párkrát už predtým, teraz som sa rozhodol ostať.

Keď som tu začínal, nikoho som nepoznal. Nevadilo mi to, rád mením miesta, a tak to nebolo pre mňa nič nové.

Potrebujem hľadať nové stimuly a prijímam nové výzvy. Myslím, že výzvou môže byť a je v podstate všetko.

Po krátkej tvorivej kríze sa mi vrátila chuť do života. Zmena mi nanovo otvorila oči a predo mnou

sa ukázalo nespočetne veľa ďalších možností. 

Začal som tam navštevovať Akadémiu výtvarných umení, konkrétne Intermediálnu školu prof. Milana Knížáka.

Musím povedať, že som si to tam doslova zamiloval. Konečne po dlhej dobe som zase cítil náplň z práce.

Po roku strávenom v tomto vysoko kreatívnom ateliéri som bol úplne na prasknutie.

Potreboval som sa upokojiť. Aby som bol presnejší, chcel som sa znova vrátiť k maľbe. Prestúpil som teda na Akadémii do maliarskeho ateliéru prof. Zdeňka Berana. Začala sa nová etapa môjho štúdia.

Čo sa maľby týka, mal som spočiatku veľmi vyhranené názory a chvíľu mi trvalo, kým som trochu nasal ducha tohto ateliéru.

Aby toho nebolo málo, tak som ešte v tom roku odišiel na polročnú stáž do Fínska. Na nedostatok podnetov som sa teda nemohol sťažovať. Za dva roky som sa ocitol hneď na troch rozdielnych miestach.

Keď mám porovnať moje začiatky na Slovensku, potom pokračovanie v Prahe a vo Fínsku, tak musím povedať, že každé prostredie mi dalo čosi zo svojej nálady. Záleží to od mentality ľudí a prostredia, v ktorom sa pohybujem. To sa potom odráža pochopiteľne aj v práci.

Keď som začínal maľovať, tak som obdivoval surrealizmus a starých majstrov renesancie. Ako som však neustále maľoval, už mi nestačili tieto vzory a hľadal som iné. Warhol a tvorcovia pop-artu, americkí hypperrealisti atď, atď. Po mojom príchode do Prahy som sa začal bližšie zoznamovať s ďalšími smermi a všetky tieto ma ovplyvňovali. Či už šlo o maliarske, sochárske alebo architektonické smery, módu, dizajn alebo hudbu, všetko som reflektoval a dostával do mojej tvorby.

Nikdy som však bezducho nekopíroval a chcel som vždy zaujať vlastné stanovisko, vyjadriť sa ku všetkému po svojom.

Všetko sa postupne pretavilo a stále pretavuje v mojej tvorbe. Nemôžem ju vlastne nazvať žiadnym výrazom, či zaškatuľkovať nejakým pojmom. Dá sa v nej vystopovať určite nejaký vplyv, ale vždy ide o vlastný pohľad.

Pracujem s realitou, znakmi, slovami. Spájam veci podľa toho, čo sa hodí pre daný problém, vyberám rôzne prvky a dávam im pečať. Svoju pečať.

Či už ide o krajiny, portréty, zátišia, alebo o všetko dohromady. Hrám sa s pojmami, dávam už známym veciam nový šat.

Snažím sa spoznávať nových ľudí a ich pohľad na svet.

Budúci rok odchádzam študovať na Kráľovskú Akadémiu Krásnych umení do Belgicka, kde som získal štipendium. Som zvedavý, aké to tam bude, ako to ovplyvní mňa a moju prácu.

Prehodnocujem postoje k umeniu a tvorbe. Každá vec sa dá vidieť inak a každý ju aj inak vidí. Na nás je, aby sme o týchto zmenách hovorili a obohacovali sa navzájom. Najdôležitejšie je však neprestať pracovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.