Jakub Rýchly: Láska, svetlo, démon

Motto:

 

Otvoril som oči. Bol som v nebi. Každý predmet v izbe bol vyžarujúcou štruktúrou atómových  božských častíc. Vyžarovanie. Hmota neexistovala. Bola tam len táto pavučina energií, zostavená z miliónu matríc. Chvenie. Živé chvenie. Prepojené s časopriestorom. Všetko bolo zapojené v kozmickom tanci. Krehké. A nezničiteľné. A neuveriteľný objav. To všetko bolo kontrolované vedomím. Alebo (aby som sa vyjadril presnejšie) to všetko bolo vedomie. Keď som si uvedomil dôsledky tohto objavu, skoro som stratil rovnováhu. Celé stvorenie sveta ležalo predo mnou. Mohol som žiť ktorýkoľvek život, ktorý kto kde žil, mohol som použiť ktorúkoľvek myšlienku, čo kto kde premyslel. Nekonečná rôznosť a bohatosť extatického prežitku sa okolo mňa otáčala v špirále. Spravil som Božský krok.

                                                                          Timothy Leary

                                                                          ( LSD je vzduch – 1968)

 

Raz Cage z ničoho nič ponoril polievkovú lyžicu do misy s kyselinou, ktorá tam ležala,  nachytaná na rozporcovanie, a zjedol jej nejaké neznáme, neuveriteľné množstvo. Dopadlo to tak, že začal riadiť vesmír. Dni ubiehali a Cage posielal v ten správny čas hore slnko, posúval ho po oblohe, sťahoval ho za kopce a prinášal noc. Rozsvecoval všetky hviezdy, dozeral na to, aby šli zvieratá aj ľudia spať, a zatiaľ čo spali, ďalej dýchal, určoval smer vetra, prikazoval stromom aj tráve rásť. Otáčal svet správnou rýchlosťou.

                                                                           

                                                                                                                           William J.Craddock

                                                                   ( Nebuď spokojný – l970 )

 

Som pevne presvedčený, že periodicky sa opakujúca túžba po zmene vedomia je celkom prirodzená, podobne ako hlad, alebo sexuálny pud. Všimnite si: nevravím túžba po zmene vedomia navodená chemickými prostriedkami. Drogy sú len jednou z ciest k uspokojeniu tejto túžby, existuje však aj veľa iných možností.

                                                                              

                                                                            Andrew Weil

                                                                            (Prirodzená myseľ – 1972)

 

 

 

Tento článok píšem s plným vedomím, že by určite nemal byť žiadnym návodom či odporúčaním, ale skôr overenou, zaručenou informáciou človeka, ktorý sa v danej problematike snaží už dve desaťročia orientovať bezbolestne a v záujme zachovania čo najlepšieho fyzického i duševného zdravia, a nielen preto vyskúšal najprv na sebe všetky dostupné psychedeliká.

Po čase skúšok dnes viem, že psychotropné látky sú síce zaujímavou a v mnohom poučnou a inšpirujúcou záležitosťou, ale taktiež si uvedomujem ich zákonité nebezpečenstvá, s ktorými musí každý „cestovateľ” od začiatku počítať.

A verte-neverte, došiel som k záveru, že aj triezvy stav je na nezaplatenie.

Keď ste sa teda rozhodli s drogami experimentovať, môže vám týchto pár riadkov poskytnúť len jeden z milióna pohľadov na nebezpečenstvá, zákonitosti a klady spojené s užitím LSD.

                                                                                                                      J. R.

 

 

 

Naša spoločnosť sa po roku 1989 v mnohom zmenila, s otvorením hraníc sme dostali do daru všetky klady i zápory, ktoré prináša pokus o demokraciu. Jedným zo značne diskutabilných javov (ktorý  u nás nie je  zas celkom nový) je i (vy)užívanie psychotropných látok, teda látok, ovplyvňujúcich krátko či dlhodobo vedomie a v konečnom výsledku i fyzický stav jedinca. 

Na Slovensku čo človek, to názor. Väčšinou jasný, mnohí sa cítia byť samozvanými odborníkmi. Táto problematika určite nenecháva nikoho ľahostajným, už dávno sa stala moderným strašiakom, ako čosi čo ovládalo a ovláda zhnitý kapitalistický svet a teraz sa dostalo aj k nám. Akoby drogová scéna nikdy neexistovala aj v krajinách za železnou oponou. Žiaľbohu sa záležitosť psychedelík stala okamžite objektom podozrievavého sledovania zo strany štátu. Akékoľvek drogy boli postavené temer ihneď mimo zákon. Ich užívatelia, aj tí vyslovene sviatoční, môžu byť kedykoľvek tvrdo kriminalizovaní, verejne pretriasaní, sledovaní. Za vrecúško konope môžte dostať rovnaký nepodmienečný trest, ako za neúmyselné zabitie človeka autom. Alebo aj väčší. Okolo používania a zneužívania psychedelík sa nikým, nikdy a nikde neviedla žiadna verejná diskusia. Štát záujem nemal a nemá a médiá majú zas snahu len o prezentáciu škandalóznych informácií, senzácií. Platí veta jedného z hrdinov českého filmu Samotáři: Hulení u nás nemá tradici (a nielen hulení). Možno je to tak aj do istej miery dobre (i keď časom budeme musieť hľadieť na túto problematiku očami práva EÚ, a tak sa asi represia zmierni), pretože drogy rozhodne nie sú žiadna detská hračka a málokto je na ne ozaj pripravený, no zdá sa mi, že ak sme sa nateraz vybrali cestičkou minimálnej tolerancie, mali by sme byť dôslední a rovnako kriminalizovať aj alkohol či tabak, ktoré sú nielenže väčšinou spoločnosti hlboko tolerované, ale až odporúčané (viď detské šampanské…).

 

Psychotropné látky sú neistou a nebezpečnou cestou plnou prekvapení. Sú len pre pripravených a psychicky odolných. Jednou z najnebezpečnejších a najzaujímavejších je určite LSD. Priekopník psychedelického cestovania spisovateľ a antropológ Robert Hunter o stave s LSD vraví: „Ten, kto si vezme kyselinu, po vytriezvení nikdy nebude vnímať svet rovnakým spôsobom ako predtým. Trip v sebe obsahuje možnosti pre úlet, ale i náboženskú skúsenosť. Vydeľuje ťa z kontextu tvojej kultúry, odnáša ťa, i keď dočasne, ďaleko od známych končín, doterajšie pravidlá hry sa stávajú bezcennými a ty si otvorený radikálne zmenenému vnímaniu.”

Tieto slová sú stručné a  presné. Neobsahujú však jeden základný fakt, trip každého človeka je úplne  iný. Ťažko kontrolovateľný a nepredvídateľný. Slovami temer nepopísateľný. Vedci už pri prvých pokusoch s touto látkou zistili, že sa intoxikovaný mozog v určitých ohľadoch, napríklad pokiaľ sa jedná o jeho okysličovanie, nachádza v podobnom stave ako ten, ktorý sa blíži smrti. Trip teda poskytuje značnú,  nezabudnuteľnú telesnú i duchovnú lekciu.

 

 

Ideálna dávka

Zohnať kvalitné LSD, teda pre dospelého človeka 100 mikrogramov diethylamidu – 25 kyseliny d-lysergovej, je u nás asi temer nemožné. Na trhu sú desiatky najrozličnejších papierikov s podivnou potlačou, často pochybnej kvality. Najvďačnejší a overený je tzv. krištáľ, čosi ako kamienok zo zapaľovača. V Holandsku je bežne na trhu. Verte, funguje, postačí.

 

 

Vek

Pri aplikácii akejkoľvek vedomie ovplyvňujúcej látky (vrátane alkoholu) sa nemôžem nevyjadriť k veku pokusnej osoby. Možno budem v dnešnej dobe vyzerať ako puritán, ale myslím si, že spodná hranica je 18 rokov, i keď ani v tomto veku mnohí ešte nie sú zďaleka dostatočne vyspelí, aby vedeli zvládať bezpečne a bezkonfliktne svoje zmenené stavy vedomia. Od osemnástky sme totiž v plnej miere zodpovední za svoje činy, ktoré sa v niektorých prípadoch môžu zmeniť aj na zločiny. Ak chceme ísť cestou s drogou, musíme v plnej miere prijať rovnako zodpovedne svoje opojenie, ako i ľubovoľný jeho následok. Naša droga (závislosť) nemôže byť v prípade katastrofy ani tým najmenším ospravedlnením či poľahčujúcou okolnosťou. Sme, mali by sme byť, zodpovední za svoju slobodu. Viem, že sa nedá zabrániť, aby sa k psychotropným látkam nedostávali aj deti a nijako ma nenadchýnajú skupinky sfajčených štrnásťročných „raperov”, no ak si náhodou tento článok čítajú aj tie najmladšie ročníky, môžem ich pred užitím kyseliny iba varovať.

Vykašlite sa na to, užívajte si detstva, nikdy sa nevráti. Užívaním psychotropných látok sa z neho okamžite vylúčite a nie je cesta späť.

 

 

Nálada – Načasovanie

Ak ideme do LSD, musíme si uvedomiť, že táto mozog ovplyvňujúca látka nie je slabá a jej pôsobenie sa nedá len tak ľahko zastaviť, alebo akokoľvek vedome kontrolovať. Kyselina nie je žiadna počítačová ani iná hra, internet. Tento zážitok je neporovnateľný, neprenosný, nedá sa naň nijako pripraviť. Práve preto by sme mali byť v Úplnej 100 % fyzickej i psychickej kondícii. Kyselina nie je prostriedok na vytváranie dobrej nálady, nečakajte žiadnu klauniádu. Nedostane vás z traumy, depresie, nevytesníte žiadne zlé zážitky, mučivé myšlienky. Nie je prehnané pristupovať k LSD ako k určitej sviatosti. Treba byť v optimálnom naladení, po kvalitnom spánku, ľahkom, ale výdatnom jedle, dobre napití. Tým určite nemyslím akékoľvek alkoholické nápoje, určite postačí čaj, minerálka alebo obyčajná voda. Energetickým nápojom by som  sa tiež vyvaroval. Keď sme po chorobe, unavení, alebo niečo na nás lezie, sme v napätí, nesvoji, neistí, cítime akúkoľvek bolesť či strach, výlet treba odložiť. LSD nie je jogurt, neskazí sa. Rovnako tak si nedávame trip, ak máme na druhý deň vybaviť čosi dôležité, absolvovať skúšky, niekde odcestovať, venovať sa akejkoľvek práci, ktorá vyžaduje sústredenie, či silu. Tripový výlet trvá obyčajne 8 – 12 hodín. Po odznení stavu nastúpi únava, treba si oddýchnuť. Aj keď zvyčajne spánok neprichádza a nemáte chuť jesť, piť, fajčiť, ani nič a všetko vyzerá fádne a sivé a neutešené, je dobré si aspoň niekde pár hodín v tichosti a kľude poležať.

Načasovanie dávky je individuálne. Mystérium noci je iné ako prežiarený deň.

Východy i západy slnka, búrka, vietor, či dážď môžu byť zážitkom.

 

 

Prostredie – kontraindikácie

Na kvalitný zážitok s tripom má dobre zvolené  prostredie temer rozhodujúci vplyv. V prvom rade treba vytesniť akékoľvek nevhodné, rušivé vplyvy. Uzavretý byt v paneláku, ulica plná ľudí, hypermarket, dedinská-mestká krčma s pripitými štamgastami, cintorín, akýkoľvek dopravný prostriedok či uzavretý priestor nie sú vhodnými prostriedkami na rozbeh a ani dojazd vášho opojenia.

Pomerne problémové je i tripovanie niekde v cudzine, celkom neznámom prostredí, najmä ak neovládate perfektne jazyk domorodcov a nemáte pevne stanovené miesto, kam by ste sa mohli v prípade akýchkoľvek nepríjemností uchýliť. Riskantná je aplikácia LSD aj na atypických miestach, v jaskyni, na túre v horách, v púšti, pralese či na snehových pláňach pri mínus dvadsať.

    Kedže kyselina je silný halucinogén, rozhodne si ju neberieme ak ideme viesť  dopravný prostriedok. Je celkom jedno, či ide o auto, motorku, bicykel, motorový čln, surf, winndsurfing, rogalo, snowboard, skateboard

alebo korčule. Môžte mi veriť, že vaša jazda nedopadne dobre, možno nie hneď, ale zdravý rozum vám isto napovie, že podobné činnosti vyžadujú plné sústredenie, silu, dobrú orientáciu a pod a teda sa nijako nezlučujú so silne zhalucinovaným typom, čo má momentálne všetko a všetkých na háku.

Ideálnym miestom na prvý výlet je vidiecky dom so záhradou, chata v horách, či niekde pri vode,  známy les, lúka, sad, miesto, ktoré máme obľúbené a viažu nás k nemu príjemné spomienky.

 

 

Spoločnosť

Je dobré sa vydať na trip v spoločnosti aspoň jedného človeka, ktorý už LSD skúsil niekoľkokrát. Užiť si v kruhu priateľov, ktorým môžte naplno dôverovať.

Ak idete na to viacerí, treba aby aspoň jeden, ale najlepšie dvaja zostali triezvi. Musíte rátať totiž aj s tým, že niekomu trip nesadne a zažije povedzme tzv. hororový trip a v tom prípade mu partia rovnako uletených kamarátov asi sotva môže pomôcť sa s rozhodne nie jednoduchým stavom ako tak vyrovnať.

S rozbiehajúcim sa tripom netreba navštevovať miesta a spoločnosť ľudí, od ktorých by mohol hroziť eventuálny konflikt.

 

 

Kombinácie

LSD príliš neodporúčam kombinovať s  inými psychotropnými látkami. Je to zbytočné, navyše, v prípade tvrdých vecí aj životunebezpečné. Nie ste totiž vôbec schopní posúdiť, ani nijako odhadnúť, množstvo látky a ani prípadnu reakciu vášho organizmu. Teda hovorím stále o kvalitnom výlete, vtedy vás žiadna kombinatorika ani len nenapadne. Kyselinový stav nastupuje obyčajne po 15-30 minútach , treba vyčkať a nie si dávať druhú dávku, akože ono to nejako nefunguje. Pitie alkoholu na LSD je celkom zbytočne, temer nezaberá a nechutí. Ideálne na osvieženie je exotické ovocie, vychladené ovocné 100% šťavy, čaje, minerálky, potešia drobné sladkosti, delikatesy, potraviny s jednoduchou, ale výraznou chuťou.

                          

 

Sex

Aj keď známy americký  LSD guru  Timothy Leary vyhlasoval, že sex na LSD je zázračne krásny, intenzívny a kyselina zvyšuje citlivosť o tisíc percent, určite nie je  ani slabým afrodiziakom. S tým zvyšovaním citlivosti, ako pri mnohých iných drogách, to nemusí platiť vôbec vo veciach intímnych, tam účinok vidím skôr opačný. Myseľ máte príliš zamestnanú stovkami nových podnetov, podivnými postrehmi, neuveriteľnými nápadmi, možnosťami  Mňa osobne podobné telesné cvičenia nikdy na tripe ani nenapadli. Ak je jeden z partnerov na kyseline a druhý nie, pokladám sex za vylúčený. Ak sú obaja, tak by sa zrejme museli vzácne zhodnúť, alebo ku styku obaja od začiatku cielene smerovať, aby im to vyšlo. Ale i tak sa  obaja môžu dočkať (ne)príjemných prekvapení.

 

 

Zábava

LSD je rozhodne spoločenská droga. Patrí k hudobným festivalom, na tanečné párty, veselé večierky, noci pri táboráku. Je zvláštnym spoločníkom a malým kľúčikom, čo pootvorí dvere do sveta umenia. Pomôže lepšie a celkom inak vnímať svet hudby, tanca, spev, obraz, sochu, báseň, balet, performance, ohňostroj. Stav zmeneného vedomia vyvoláva v mnohých príjemný pocit prepojenia s univerzom, kozmom, zemou, tajnými, skrytými energiami. Môže pomôcť k lepšiemu a hlbšiemu pochopeniu zákonitostí prírody. Každý živočích, kvet, strom, skala, jazero, je novým a predtým nepoznaným zážitkom. Môžte pochopiť, ako a prečo si zaslúžia ochranu a úctu.

Kyselina vám napovie, či našepká, uvedomiť si svoju vlastnú nezameniteľnú jedinečnosť vo svete. Paradoxne blízkym zážitkom vašej smrteľnosti si začnete vážiť viac život. Už nebudete musieť často tak zbytočne  riskovať,  mrhať  navyše energiou, rozdávať sa zadarmo. Snáď sa vám vyjaví určitý poriadok vecí, pocítite potrebu pomenovať a určiť si priority- to čo chcem a  aj to urobím, a to,  na čo môžem pokojne zabudnúť. V ideálnom prípade,  po mystickom, alebo náboženskom zážitku, pochopíte svoju zodpovednosť za zmysel a smerovanie vášho života a tým tak trošku i sveta. Nikto, nikdy vám nemôže zaručiť ako bude trip prebiehať. LSD je láska, svetlo, trvalé prepájanie náväznosti, no aj diabolská hra. Možné vyvolanie démona, ktorý je v každom z nás. Táto látka ho môže oživiť, naštartovať. Práve preto opakujem, že kyselina je  zložitá záležitosť pre pripravených. Nie deti, pubertálnych tínedžerov, psychicky nezrelých, či nedajbože akokoľvek chorých. LSD môže odštartovať schizofréniu, ak ju máte v sebe skrytú.

 

 

Sám som bol svedkom, ako sa po pár tripoch priateľ psychicky rozsypal natoľko, že musel byť psychiatricky liečený a hospitalizovaný. Do konca života bude jeho jediným psychedelikom jeden dva poháriky vína, či piva, nič viac,a nič iné.

LSD prepája v určitých momentoch pravú a ľavú mozgovú hemisféru. Aktivizuje tie časti mozgu, čo spia, ktoré inak vôbec nevyužívate.

To niekedy môže viesť k extrémne intenzívnym zážitkom. Rôznorodosť stavov zmeneného vedomia, halucinózna kombinatorika a pestrosť vás môže  (ne)milo prekvapiť až zaskočiť. Príjemný stav sa môže so sekundy na sekundu zmeniť na nočnú moru a naopak. Čas na LSD sa predlžuje, minúty plynú ako roky. Ste odrazu iný, nový a v celkom inom svete. V zrkadle sa nemusíte spoznať. Práve preto je nevyhnutne, aby ste o prebiehajúcom / nastupujúcom / tripe vedeli. Kyselina nie je žiadny žartovný pohárik rumu, ktorý priateľovi vlejete do kofoly, keď sa náhodou nepozerá.

 

 

Ak niekomu dáte LSD /on nič netuší/ a necháte ho samého jeho osudu, môže sa to rovnať  aj pokusu o vraždu. Skupine Beatles dal kyselinu tajne pri večeri ich vydarený priateľ a keď sa potom vybrali na večernú prechádzku, po pár metroch všetci usúdili, že sa  zrejme zbláznili a už – už išli privolať záchranku. LSD chápem ako začiatok, ale pre niekoho pokojne i koniec- pomyslený posledný míľnik cesty, v sebaspoznávaní a odhaľovaní časti svojho duchovna, svojej kvality ako človeka, je to skúška, pomocná barlička, okno do iného sveta. Každý si ho môže pomenovať sám.

 

Flashback

Jednou z nepríjemných možností ktoré vás môžu stretnúť po odznení tripu na LSD je i tzv-flashback. V preklade ako bleskový návrat späť. Táto eventualita je možná, ale nie určitá. Z dvadsiatich ľudí dostane flashback jeden. Vravím o tom preto aby ste neboli prekvapení, keď sa vám povedzme o týždeň ako blesk z jasného neba, z ničoho nič, bez varovania, vráti na pár minút kyselinový stav.

Stáva sa, je to asi nejaká spomienka na bunkovej úrovni, možno výstraha. Zostáva na vás ako si ju identifikujete.

 

 

Psychedelické látky sú ľudstvom využívané od prvopočiatku, kedysi pre  úzku skupinu zasvätených vizionárov a liečiteľov, dnes ako často so zločinom spojený,  medzinárodný obchodný artikel, väčšinou mimo akýchkoľvek kultúrno-spoločenských  súvislosti. LSD je iba jednou s drog, ktoré vám na pár hodín môžu postaviť, alebo zrútiť svet. Môže príjemne prekvapiť, alebo aj strašne sklamať.

Ten svet, nech sa zdá krásne skutočný a pravdivý žije len pár hodín vo vašej hlave. Nič viac a nič menej. Veľa šťastia a pevné krídla!

                                                                                                

 

                                                                                                    J.R.

                                                                                            / 2O-23.7.2OO6 /

                                                                                              /Bratislava/

                                                              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.