Slovensko – České, Česko – Slovenské D(d)otyky

    Horkou jehlou v kupce sena…Sbírka onoho prekérního názvu shrnuje verše z let 1998 – 2005 a její autorkou je Teodora Žurková (1980 v Praze). Poetka získala  dvakrát „jen”  třetí místo v soutěži Ortenova Kutná Hora (2000, 2002) a její prvotina si zaslouží alespoň krátkou glosu. Sbírečka vyšla vloni jako pátý svazek „Prvních knížek” v Kutné Hoře, péčí Marie Rút Křížkové a Klubu rodáků a přátel Kutné Hory, v chudičké knižní úpravě připomínající spíše novodobé i zcela současné samizdaty bez ISBN. Tato chudoba však cti ani hodnoty netratí…

  

   Žurková má dar básnické dramatické zkratky a hudebně rytmického cítění („Symfonický duet”,  „Je ráj”). Je jí vlastní cosi z lyrické zvídavosti a generační drzosti („Ženám po padesátce”), umění vyrovnat se (alespoň básní) s existenciálním otřesem,  gestace milostných vábení a šepotů i vědomí  „nicmoc”  rán, domovů zaživa pohřbených. Stylizace mladé rozhněvané ženy, malinko nešikovné („Chtěla jsem si / elegantně zapálit / a shořely mi řasy”), citlivé vůči náporům malosti a blbosti („volů” i „krav”, kteří rozčtvrtili srdce „zaživa”), a skeptické v hledání cest „do ráje” (s. 35), zvláště když je bílý kůň v nedohlednu. Dokáže ostře a přesně pointovat základní situace lidského bytí, toho zde a nyní, jedinečného, a přece obecnější platnosti. Zdá se, že nejpůsobivější jsou básně písňové, rytmické, daktylské, jako „Venku to pršení” nebo „Ataky” (využívající homofonie dvojice substantiva „ataky” – „a taky”). Básně transliterované. Na autorku hlásící se ke katolicismu „pozemské”, osrdečněné i v užité křesťanské symbolice, přirozeně vícevýznamové (srov. významové přesahy a prostupování erotického a křesťansky mystického v b. „Velikonoční”).

      Můžeme  hledat paralely a filiace, popř. variace ortenovské, halasovské nebo hrubínovské, kainarovské či holanovské, v latentní písňovosti ozvuky různých hudebních žánrů a stylů, atp., atp. Patrně  bychom je dokázali vystopovat, ale přiznejme si, že poezii málokdo čte na pozadí jiných textů, pokud ona sama k něčemu takovému přímo nevybízí, neprogramuje takovou četbu virtuálnímu čtenáři.  Žurková – na prvotinu sebejistě – vládne metafoře i metaforou, jejichž pomocí kouzlí autostylizační obrazy („Rozletím se”, „Rozsypu se”,  „Prorostu tě” z básně Dubnování; podobného rodu jsou i motivy srůstání, vrůstání),  paradoxně, až aforisticky aktualizuje rčení, písňové refrény („tak jak se zpívalo, / dokud se neumřelo”), mýtus (onen pražský, „smuteční Petřín”, i Velikonoční, „radostnou v bolestech”), cudně vykresluje chvíle milostného okouzlení a „prvního hříchu”, nové Evy a zesláblého Adama, ale ojediněle sáhne i k šokujícímu vulgarismu. Její originalita je nepochybná i tam, kde jednoznačně navazuje na tradici (kupř. halasovskou v „Ženách po padesátce”, nebo upomene na Černíkovu poetiku v b. „Exercicie říjen”).

    Prvotina Teodory Žurkové je příslibem a potvrzením, že cosi podstatného v české poezii, mnohokráte nepěkně pocuchané, nadále trvá, pokračuje a obohacuje se o nové střípky poznání a obraznosti.

 

amk

 

Velikonoční

 

dokud si nesáhl

neuvěřil

že je ženou

až když své ruce vložil

do hořce voňavých ran

až když ji viděl

radostnou v bolestech

uvěřil ženě

že není svatá

a on sám blahoslavený

 

 

 

Nicnoc

 

pelechy

prázdné vzdechy

chyť si ji!

jistou tou touhou

klouže se po ulici

cože?

že kdyby ryby nebo býci

chtěli divou beranici

v měsíční motolici

polibky opici

a zbytky zpitých světel

zacílí dvojici

tetel se tetel

zbude ti nic

 

A ráno vozy kropicí.

 

 

 

Ženám po padesátce

 

ženy rozkošaté boubelaté

kypré zralé osamělé

s podzimní krásou ve vlasech

obětavé usměvavé

opuštěné matky

nedoceněné milenky

romantické vdovy

nešťastně šťastné

samy

za svými okny

v bytech

si tiše prozpěvují

staré šlágry

a možná sní

že přijede Matuška

vousatý princ na vraném koni

a zašeptá: ty víš kdo měl tvý úsměvy rád

 

a pak dlouho do noci uklízí

znovu myjí staré hrnce

a místo prášků na spaní

jim hraje Kubišová

(pro všechny případy)

že v lásku nevěří

 

 

Exercicie říjen

 

strome v tichu kořeněný

kmeni větrem zraňovaný

vrosť ve mně

já vrostu v tebe

 

nevšimnem si ani

 

 

Dubnování

 

Až mi hruď sluncem a jarem pukne,

nebudeš při tom.

Nevadí. Rozletím se.

 

Až se mi v šíleném záklonu smích z úst posype,

nebudeš při tom.

Nevadí. Rozsypu se.

 

To až mi narostou vlasy a paže,

to si tě najdu a vsadím tě do nich.

Nevadí? Prorostu tě.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.