Igor Vaverčák: Šiesty zmysel tohto sveta

Kvapky príbehov

 

Počúvali sme kvapky dažďa.

Jemne klopali na strechu.

My pritisnutí na seba.

 

Hľadela si do očí.

Kvapky príbehov.

Depresie a nočné mory.

 

Šiesty zmysel je odpojený.

Túžiš len po nových pocitoch

nekonečných nirván.

 

Tých kvapiek dažďa,

čo merajú čas splynutí.

 

Facky

 

Vo vráskach poznanie.

Uhlie také prenikavé.

A ostré.

Chcel si ho zachytiť.

 

Absurdná morbidita.

                       Výzva.

                      Strach.

                     Výsmech.

 

Facky poldecákov

ťa postavia pred realitu.

A tvoj plač neprehluší

nebeské ticho.

 

Na ceste Lucifera.

 

 

Hlas

 

Len tak si visela

v náručí prírody.

Hlas,

ktorý ťa hľadal,

nechcela si počuť.

 

Len ten,

ktorý prekryje vnútro.

 

Jeho rezonancia

vtláča do rúk lano.

A spev vtákov

štebotá umieračik.

 

Do očí blízkych.

 

 

Agónia

 

Akoby z tvojich rúk…

Impulzy dotýkajúce

sa vlasov.

 

Verila si dotykom,

slovám.

 

Poď so mnou do prázdna,

kde prázdno znamená

naplnenie.

 

A zviera

revalo v agónii…

 

To sme už nepočuli,

boli sme tam tiež.

 

Úlomky

 

V kronike Akaši,

ďalší pád.

 

Záznam roztrasenou rukou.

Oči chceli pozerať.

 

Len brána zatvorená

a tráva vysoká.

 

Z neba napísaný

odkaz.

 

Z úlomkov klasov

som si ťa poskladal.

 

 

Oslobodená

 

Oslobodená od tela.

Letela si do výšav

a postupne si klesala.

Do reálneho sveta.

 

 

Iskra

 

Fúkala si mi do dlaní.

Aj iskra horela.

Kľačal som na kolenách.

A prosil Boha!

Aby si skončila.

 

 

Následok

 

Hlas vydal tón.

Pery zlepené šťastím.

Kryštáliky potu

zbieral po kúskoch.

 

Vnímal som tmu.

Následok môjho sveta.

 

 

Chcel som

 

Dotykmi nôh som sal

teplo zeme.

Nenasýteným pohľadom

vstrebával kraj.

 

Chcel som odtrhnúť kvet,

no jeho farba mi pripomenula

moju krv pulzujúcu do srdca.

 

Chcel som aj rozfúkať mračná,

no vietor nestačil rozohnať

toľko problémov.

 

Zrazu mi chýbalo teplo,

čo cítiť v končekoch prstov.

Chytil som do ruky bodliak .

 

Pichal presvedčivo.

A pach nenaštartoval

šiesty zmysel tohto sveta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.