3 thoughts on “Gabriela Vrbinárová: Nechcené nebolo”

  1. Tieto dva veršíky, ak som tento literárny útvar správne nazval, mi pomohli trocha nazrieť do dectva a života autorky.

  2. Hm, čakanie… Väzeň čaká na milosť, zlý človek na spasenie, chudobný na bohatstvo, chorý na uzdravenie sa, ale čakanie si myslím, nikomu nepomôže…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.