Československé dotyky I.

Česko-slovenské – Slovensko-české Dotyky 1

 

Vážení čitatelia, nasledujúci materiál vznikol v spolupráci s tvorcami časopisu Obrys-Kmen, menovite s pánom Alexejom Mikulášekom, tajomníkom UČS.

Postupne si budeme predstavovať mladých básnikov od našich západných susedov z Čiech.

Dnes je to pražský básnik Dominik Lipner.

Dúfame a veríme, že sa naša spolupráca s časopisom Obrys-Kmen sa pretaví do lepšej vzájomnej komunikácie s nastupujúcou generáciou mladých českých poetov.

 

                                   – red –

 

 

 

1. Můžete se čtenářům Dotyků představit?

 

 

Narodil jsem se v roce 1977 v Praze. Psaní se věnuji zhruba od 16 let, první literární pokusy vznikaly už ve 13 letech.

Vystřídal jsem různá zaměstnání od pečovatele v domově důchodců až po práci v knihkupectví.

Jsem ženatý, má žena je mojí životní i literární inspirací.

Zatím bezdětný a „žiju”.

 

 

2.V čem spatřujete smysl své literární práce?

 

Má tvorba se odráží v duši. Je to má subjektivní psychoanalýza, pomáhá mi překlenout složité životní situace.

Nastavuji zrcadlo sám sobě a doufám, že moji čtenáři při pohledu do něj zahlédnou i kousek sebe.

 

3.Který z českých  nebo světových autorů Vás nejvíce ovlivnil?

 

Spousta autorů ve mně zanechalo stopu.

Například: F. Kafka, J. Topol, Vl. Třešňák, Ch. Bukowski, Ch. Soukup či Fernando Pessoa.

A mnozí další.

 

4. Máte dostatek publikačních příležitostí?

 

Publikoval jsem zatím dvakrát v časopise Obrys-Kmen.

Spíše se účastním veřejných čtení v pražských literárních kavárnách (Obratník,Jazz club Železná,Uni Jazz atd.)

 

5. Znáte nějákého současného slovenského autora?

 

Bohužel ne. Součaná slovenská básnická tvorba není v Čechách dostatečně zastoupena, což mě velmi mrzí, neboť mám velice rád slovenský jazyk pro jeho měkkost a poetičnost.

 

6. Existuje v Čechách nejmladší básnická generace?

 

Myslím, že ano. Znám mnoho začínajících básníků.

Za všechny z pražské scény mohu jmenovat např. Davida Kuhmůnda či Věru Dumkovou). Literární podhoubí je v Praze velice silné.

 

7. Na čem v současnosti pracujete?

 

Jsem věrný svým tématům ze života postmoderního světa. Pokouším se  o retrospektivní román ve formě kratších povídek.

 

 

 

NOC PŘÍSLIBů

 

Noc přilehla Prahu

i mou duši

 

Jsme na prahu

Čeho?

Kdo to tuší?

 

 

 

 

MEZI KŘÍDLY

 

Agresivita konce století

moje touhy obletí

 

a já stojím

v zajetí

tužeb svých

i jiných

 

v zalknutí

okamžiků líných

 

a mezi křídly labutí

není vůbec ke hnutí

 

 

 

PODIVNÁ

 

Podivný setkání

podivný sny

 

podivný čekání

a dlouhý dny

 

Podivný slova

hlasitý mlčení

 

podivně znova

jsme v sobě zamčení

 

 

 

VEČER V DEJVICKÝ NÁDRAŽCE

 

Vyprávíme si svý příběhy

nad stolem

pijem

a jsme

 

V hlavě zrcadlo sebe sama

v jiných objevené

 

Nevíš jestli jo

či ne

 

Tak dál pijem to svý

někdo se baví

jiný mlčí

 

a život jde dál

mezi křečí a sny

 

 

 

 

 

ZLOMKY

 

Autobus se zlomil v půli

a oranžový bludičky

se na konci ulice

setkají

 

Tramvaj pomalu přijíždí

a bázně tvé

se neptají

kdy

mají

nastoupit

 

 

DOTEKY

 

Doteky rukou

pohledy očí

jiskry touhy

okamžik pouhý

a noci dlouhý

 

Dny jdou

jsou skutečný

 

rozvodnil jsem se

ze svý strouhy

 

 

vím že jsem

v tobě bezpečný

v sobě

nekonečně dlouhý

 

 

 

JEDEME V TOM VŠICHNI

 

Mám dojem

že všichni dnes něco píší

 

mluví u piva o básních

a já o další sním

zatím co někde padá sníh

a jinde

jen o kousek dál

byla povodeň

 

Vzaté naděje

rozbitá budoucnost

 

Touha za radost

 

podivná to výměna

divnej kšeft

 

Celej svět jede v tom

a neví

jak z toho ven

 

noříme se v apokalyptický sen

 

Je noc

či den?

 

nikdo neví

a mnozí píší

právě o tom

 

nebo o bolestech duše

zavaleni světem násilí

peněz

a cizoty

 

a já zatím popíjím to svý

zrzavý

a užívám své samoty

 

Mám dojem

že já jsem někdy Ty

a naopak

 

okolo krouží prázdnoty

něžnost se natáhla na znak

 

A co ty?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.