Horoskop I.

Ľ U D O V Ý    H O R O S K O P

z ve r o k ru h   z o   z na m e ní

 

slovenských prísloví,

porekadiel a úsloví

 

podľa A. P. Zátureckého

vybral, pomenoval a zostavil

 

Marián Kubica

(panna Žilinská)

 

Sasa – do lesa, sasa – von z lesa. … Kozorožec (23. 12. – 20. 1.)

Hanba je utekať, ale osoží. … Nech mu bude duši ľahko! – Ako kapuste pod kameňom. … Ani hore, ani dolu. … Dunaj prešiel a v Dunajci sa utopil. … Má šťastie, že krky nevylámal. … Kotrbáň. … Podkušiteľ. … Priepastník. … Krutá ovca. … Božie hoviadko. … Na hlavu padnutý; na hlavu udretý. … Na čerta podatý. … Na všetky kopytá vybitý. .. Bohatý – rohatý. … Vetrom podšitý. … Jedna cesta ti je hore, druhá dolu! … Pôjdeš ho kadiaľ hladšie! … Pôjdeš ho nemetenou cestou! … Kdes’ sám, tam nikto nad teba. … Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš. … Nechoď z mosta do prosta! … Nechoď na ľad neporúcaš sa. … Neliepaj sa ta, padneš! … Dupkom vyskoč, ale sa nepotoč! … Fujas Matias. … Čo je v piesni, nech sa kliesni. … Sasa – do lesa; sasa – von z lesa. … Zaspievalo vtáča na kosodrevine, čo komu súdené, to ho ver neminie. … Prudké skoky nie vždy sa daria. … Bodaj ce čort durknul! … Skáč len, skáč, doskáčeš! … Kde je husto, nie je pusto. … Ufaj na vrch vyvedie s dolu sotí. … Na vysokých grúňoch najviac hromy bijú. … Kto chce jesť, musí liezť. … Chlieb má rohy, núdza nohy. … Kto sám beží, toho netreba naháňať. … Bezpečnejšie krokom, ako skokom. … Kde sa kliesni, tam sa lesní. … Fuk sem, fuk tam! … Chytrý na plané hrušky. … Hlava strapatá ako hora. … Dobre (že) nám po hlavách neskáče. … Nepovedal aní bé, ani mé. … Stojí nad priepasťou. … Kto by znal všetky jeho spády! … Svitlo mu v rožku. … Cez ploty preskakuje. … Zachodí do cudzej kapusty. … Zraz mu rohy, aby neklal! … Veď ten zase vytrielil! … Hore ako hore, ale dolu! … Chodník, zvodník, cesta drží. … Zvysoka pád horší. … Cesta na zlomkrky. … Po chodníčku bližšie. … Ľahko sa noha pošmykne. … To šicko jedno, kamenem o hlavu, lebo hlavu o kamen. … Jedni ľudia skáču, druhí plačú. … Dobrí sa znášajú a zlí sa kolú medzi sebou. … Tuhší slabšieho údolie. … Čo bys’ popod holé nebo lietal! … Opatrnosť všade dobrá. … Kde máš hlavu zlomiť, ta ťa nohy donesú. … Chcel obísť jamu, prišiel na skalu; jedna hlboká, druhá vysoká, preskoč, ak môžeš. … Vystrčil rožky. … Ťažko šutému s rohatým sa boriť. … Keď kto pri páde hlavu si prebil, hovorí: šťastie, že som sa nadobre nezabil. …

 

Pre Kubov a Dory

                sasa – sa sa                                                           ufaj – nádej

                durknul – trkol                                                     šutý – bezrohý

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.