Horoskop III.

Ľ U D O V Ý   H O R O S K O P

z ve r o k ru h   z o   z na m e ní

 

slovenských prísloví,

porekadiel a úsloví

 

podľa A. P. Zátureckého

vybral, pomenoval a zostavil

 

Marián Kubica

(panna Žilinská)

 

Veľká voda, veľké – ryby, malá voda, malé – Ryby (20.2. – 20.3.)

My sedliaci sme ako ryby; kam nás zaženú, tam nás lapajú. … Dievča, maličké si ako rybka, hybké ako šípka, tenké ako topolík, chytré ako pikulík. … Rybku zjedla. – Vtáčka zjedla. … Rybár, vtáčnik a hudec – traja žobráci. … Sto jágrov, sto rybárov a sto muzikantov, tristo žobrákov. … Z malej vody malé ryby. … Kto chce rybu chytiť, musí ísť do vody. … Rybu treba chytiť za hlavu, nie za chvost. … Ryba najľahšie vo vode vykĺzne. … Veľká voda, veľké ryby, malá voda, malé ryby. … Varila mamička kašičku, varila, varila, tomuto dala na lyžičku, tomuto dala na panvičku, tomuto dala na tanierik, tomuto dala na mištičku a tomuto hlávku odrezala a párala rybočku, párala, párala. … Sedí ryba na potoce a hovorí nič. – Na koho to slovo padne, nech odíde pryč! … Povedala ryba, že bude chyba. … Slobodný ako ryba vo vode. … Rybka – chybka. … Vypáliš mi rybníky! … Vyšmykol sa ako ryba. … Mece sa ako ryba v saku. … Hľadí ako upečená ryba. … Ryba – chyba. … To je ani ryba, ani vták. … Na slobode ako ryby v bystrej vode. … Šiby ryby, mastné ryby, dávaj vajcia do korbáča, a keď nie, daj kus koláča. … Sedí ryba pri potoku a hovorí dyč! – Na koho to slovo príde, nech odíde pryč! …Ryba nejde na udicu, ale na žranicu. … V povetrí darmo chytať ryby. … Rád kocúr ryby jedá, ale za nimi do vody sa nedá. … Majster na ryby, lenže sa vody bojí. … Podarkúva sa ako s hnilými rybami. … Ryby po strome lapá. – Ryby pred sakom loví. … Vtáka na udicu a ryby na lep chytá. … Neuspokojí sa, dokiaľ rybku na suchu nemá. … V mútnej vode je dobre ryby lapať. … Pod skalou ryba. – Pod skalou žaba. … Behajú ako ryby vo vode. … Nemý ako ryba. … Zdravý; čerstvá; klzké ako ryba. … Pod mesiacom jasným ako rybie oko. … Mrie dievča za šuhajom, ako ryba za vodou. … Protiví sa ryba ostňu! … Veľké ryby žerú malé. … U diabla ryby! … Nie vždy v saku ryba, dakedy aj žaba. … Dostal ryby. … Hosť a ryba na tretí deň smrdí. … Od hlavy ryba smrdí. … Čos’ jedol? – Rybaciu polievku, lenže bola neslaná a bez rýb. … Huba, ryba, dyňa, sviňa potrebuje pohár vína. … Človek bez slobody, čo ryba bez vody. … Ryby z oblakov sú na nebi. …

Pre Kubov a Dory

                sak – sieť

                dyč – slovná hračka

                mrie – zomiera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.