Všeličo

V Š E L I Č O

 

 

Ruská antologie slovenské poesie

 

ALEXEJ MIKULÁŠEK

 

 

Pod názvem GOLOSA STOLETIJ vydalo nakladatelství Moskevské univerzity antologii slovenské poezie (od “istokov” do konce 20. století). Jejími sestavovatelkami jsou A. G. Maškovová a N. V. Švedovová, které si položily úkol (ovšem přímo neformulovaný) doložit bohatství slovenské poezie, její historii, vývoj i současné podoby, ukázat historické kořeny i to, že “nad korunou tohoto stromu /./ dují tytéž větry a bouře, které proletují nad zeměmi slovanskými, nad celou Evropou i světem”, jak oprávněně píše Ján Zambor v předmluvě, která by si patrně zasloužila větší než desetistránkový prostor.

Výběr textů dokládá a aktualizuje uzlové momenty vývoje slovenské poezie: od cyrilometodějských počátků (je zastoupen Proglas, k němuž se může hlásit i literatura česká) přes renesanci a baroko po klasicismus, formování moderní spisovné slovenštiny, romantiku, modernu až po proměny poetik 20. století (vitalismus, poetismus, surrealismus, katolická moderna ad.). Škoda, že je vytěsňován pojem proletkultu, socialistické literatury apod.; ta jakoby neexistovala, ačkoli v antologii je bohatě zastoupena tvorba J. Kostry, V. Novomeského, M. Válka, V. Mihálika ad., včetně J. R. Poničana (!) V podtextu předmluvy rezonuje neslavné interpretační schéma, omílané i v tuzemsku, podle něhož vše pozitivní v slovenské literatuře vzniklo jakoby v opozici k sugerovanému, ale jen jednou přímo pojmenovanému “komunistickému režimu”, což je interpretační pseudoproblém daný politickými poměry restaurace. Postrádám však ukázky ze slovenského folklóru, zvláště milostné písně a balady, stejně jako z tzv. literatury pro děti, která se ve všech podobných antologiích neprávem opomíjí. Nevím ani, proč je tolika ukázkami zastoupena deklarativní poezie A. Žarnova, když chybí např. D. Stano nebo T. Klas. Zato oprávněně největší prostor věnují sestavovatelky Rúfusově poezii. Je ovšem jasné, že výběr autorů a hlavně ukázek z jejich tvorby je do jisté míry vždy subjektivní, že odráží vkus editorů a publika, v našem případě ruského nebo rusky mluvícího.

Nespornou čtenářskou předností antologie – a úspěchem editorů – je důraz na poezii myšlenkové a emotivní zřetelnosti, reliéfnosti, čirosti (i víceznačnost může být čirá), což přibližuje slovenskou poezii (a poetično vůbec) čtenářům i studentům, kteří nečtou básnické texty proto, aby tzv. vychutnali eufonickou strukturu, která se klene, cosi obepíná a vzlíná – odnikud nikam. Jsou to vždy básně o něčem. K výběru patří i nesegregační přístup k literatuře po roce 1945, resp. současné, kdy se vedle sebe ocitají předčasně zesnulý Jozef Urban (enfant terrible slovenské lyriky), Pavol Janík (jeden z největších talentů současné slovesné tvorby) a Daniel Hevier se svojí “babylonskou” poezií.

 

(Obrys – Kmen, č. 13 / 2003)

 

pripravil Pavol Janík, tajomník Spolku slovenských spisovateľov

 

 

 

* * * * *

 

 

 

Česko-slovenský fejeton Brno 2003

 

 

Obec spisovatelů, středisko Brno, a nakladatelství Petrov vyhlašují další ročník mezinárodní soutěže Česko-slovenský fejeton Brno 2003.

Zúčastnit se mohou texty žánru fejeton-esej (v rozsahu 40-200 řádků strojopisu) uveřejněné v období od 1. června 2002 do 30. června 2003 v novinách, časopisech, sbornících, rozhlase, televizi i na internetu (datum a způsob zveřejnění je třeba uvést).

Přihlašovat se mohou sami autoři, členové OS nebo redakce, a to v počtu nejvýše

5 textů od jednoho účastníka, nejpozději do 30. června 2003.

 

Příspěvky zasílejte na adresu:

Obec spisovatelů, středisko Brno, Dřevařská 19, 602 00 Brno

nebo Nakladatelství Petrov (na téže adrese)

 

Šestičlenná porota udělí hlavní cenu (15 000 Kč) a čtyři prémie (`a 3000 Kč) na slavnostním vyhlášení výsledků, které se uskuteční v Brně ve druhé polovině měsíce listopadu t. r. Nejlepší práce vybrané porotou budou otištěny ve sborníku Evropský fejeton Brno 2003.

 

Akci podporují: Statutární město Brno, Ministerstvo kultury ČR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.