Almanach 25 – súťaž

ORGANIZÁTORI

Spolok slovenských spisovateľov

Literárny fond

Kysucká knižnica v Čadci

Mesto Turzovka

 

Literárna súťaž

JAŠÍKOVE KYSUCE

 

Celoslovenská Literárna súťaž Jašíkove Kysuce je autorská súťaž mladých prozaikov,  ktorí knižne ešte nepublikovali.

Môžu sa do nej zapojiť svojimi krátkymi prózami autori do 35 rokov.

Zašlú ich elektronickou poštou e-mail: jasikovekysuce@post.sk

V prípadne, že nemajú možnosť s organizátormi komunikovať cez internet, môžu svoje práce zaslať na adresu: Kysucká knižnica v Čadci,

                                                ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca

             so značkou „Jašíkove Kysuce”.

Texty poviedok musia byť označené menom autora, dátumom narodenia a kontaktnými údajmi. Vítaný je stručný životopis, prípadne aj „autocharakteristika” a fotografia.

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované v poradí na www.webpark.sk/jasikovekysuce, tak ako budú prichádzať.

Vyjadrovať sa k nim bude nielen odborná porota, pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácii slovenských spisovateľov a Literárneho fondu, ale svojimi názormi môžu súťaž obohatiť aj čitatelia týchto www – stránok. Tie môžu taktiež posielať elektronickou poštou alebo ako listovú zásielku na adresu knižnice. Poštou doručené príspevky a odozvy, budú pracovníčky knižnice prepisovať do elektronickej podoby a zverejňovať na www -stránkach. Príspevky sa nebudú zasielať späť, ani na vyžiadanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.