Edícia mladých slovenských autorov časopisu DOTYKY (skratka EMSAČD), je odkazom respektíve pripomenutím Edície mladých slovenských autorov, ktorú vydával zväz slovenského študentstva v Prahe v rokoch 1925 až 1937, pod knižným editorstvom Leopolda Mazáča a redakčným zástojom básnika Jána Smreka.

V spomínanej edícii by sme radi predstavovali mladých, najmä debutujúcich básnikov, prozaikov, dramatikov, esejistov, literárnych teoretikov, ktorí si zaslúžia pozornosť slovenskej čitateľskej verejnosti.

V roku 2017 vyšli knihy autorov:

Oľga Gluštíková: Atlas biologických žien

Kristián Grupač: Sme nevinní

Peter Gustáv Hrbatý, Ján Jendrichovský: Apokalyptická dráma alebo scenáre divadelných počinov

Nina Kollárová: Premlčané ticho

V roku 2016 vyšli knihy autorov:

Michal Baláž: Ø 

Soňa Ferencová: Objímanie letokruhov 

Ivana Kladivíková Miháliková: Kovanie v krokoch

Katarína Koláriková Koňariková: Na periférii priateľstva

Michaela Vankovicová: Ako spať na vode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *