Almanach 25: Odkazy

ODKAZY 3/2008

 

– Branko M. (Michalovce): Navrhujeme prečítať si od Jozefa Urbana: Utrpenie mladého poeta. Treba sa vyvarovať gramatických rýmov. Taktiež upriamiť pozornosť na autorov: Ján Stacho, Ján Ondruš, Štefan Moravčík, Dana Podracká, Miroslav Válek etc.

 

– Peter B. (?): Tvoja minipoviedka Romantické duše pôsobí skôr ako koncept, zápis myšlienky niečoho, čo by bolo nutné rozvíjať a dať tomu myšlienku. Krátky rozsah nie je na škodu, ak má text myšlienku. Ten tvoj akoby ju stále ešte hľadal – pomedzi voňavé klišé a infantilné ružové povzdychy… Krátky sloh pod názvom Na školskom dvore sa väčšmi hodí azda do nejakého školského časopisu. Možno tam bude cesta schodnejšia…

 

– Zoltán H. B. (?): Poviedky, ktoré si poslal sú (pôsobia) ako úprimné rozprávania, sú (pôsobia) pravdivo, reálne, niekedy až naturalisticky. Text plynie viac-menej prirodzene, bez zádrheľov, výmoľov a iných prekážok. Tvojim poviedkam však chýba niečo, čo by ich odlíšilo od bežnej slohovej práce. Kumšt, napätie, štylistika, bod zlomu alebo čokoľvek iné, čo by poviedku posunulo viac smerom k literatúre. To „niečo” by si mal nájsť a použiť ty sám. Aj poviedky podľa skutočných udalostí sú možné. Popracuj a pošli. Čakáme.

 

– Mária S. (Jablonica): Máš aj nejaké iné texty? Teda…niečo menej…o láske?! Veta ako napr.: „Spolu, len my dvaja a čas.” by mohla zapôsobiť ešte ako paródia, ale v tvojom prípade je to naozaj celkom vážne… A tiež toto: „Pes na mňa upiera svoje psačie oči.”. Uf, už som stŕpol, že napíšeš „prasačie”… Nuž zatiaľ sme nevybrali, ale nič nie je stratené. Čakáme ďalšie a možno niečo vyberieme.

 

– Petra (?): Ľúbostná lyrika, hm…,aj keď s motívmi lesbickej lásky, nie je ničím novým. Azda keby viac šťavy (štiav) a vlahy a dužín (aj) v slovách bolo… Takto sa mi to javí ako „ukecané”, popisné, nudné predstavovanie niečoho, čo už asi nikoho nezaujme. V tejto podobe zrejme nie.

 

– Ján R. (Zborov): Aksi kostrbaté a z toho mála ťažko bolo niečo vybrať. Ak máš ešte záujem (my máme…), pošli viac textov. A menej komplikovaných, kostrbatých a uvravených…

– mag, bob

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.