Katarína Mikolášová: Obrazy z lesného machu

Katarína Mikolášová

Obrazy z lesného machu

 

Porozumenie

si niekde

v priestore mimo mňa

je to tak ďaleko

ako ďaleko sú naše myšlienky

 

nedokončený pohyb rukou

rozmazáva hranicu: opatrne

aby nenarušil výsostné vody

tej druhej

 

poludnie náhle kleslo

ešte rozoznávam obrysy

vecí

ešte rozoznávam môj a tvoj svet

a ich prienik –

hluché miesto tvorí tenkú bublinu

 

obzrieš sa za miznúcim svetlom

potichu zavriem okno

 

 

Nerovnováha

 

taký čas

taký zvláštny čas

 

kroky premenené na virtuálny beh

zatváram sa do presklenného priestoru s poslednou bublinou vzduchu

je ticho

vidia ma ale trpezlivo čakajú

ohmatávajú steny

prstami a jazykmi skúmajú priesvitnosť skla

(slizké slimačie stopy)

 

prepletám sa niekde mimo svojho tela s druhou ženou ktorou budem o chvíľu

jednorozmernou

jednoznačnou

jednoduchou?

 

zvuk krokov triešti sklo:

 

mám holé dlane

a cudziu tvár

 

 

Obrazy z lesného machu

(úryvky)

 

1.

 

Záhrada

presvetlená slnkom

 

kráčaš mi oproti –

nie ty

len tvoje oči

 

kým do nich vplietam

kúsky seba

ruky zbierajú z vlasov

budúci sneh

 

***

 

prekopávam pôdu

(podkopávam si pôdu pod nohami)

vonia teplom

a životom

 

kam sa dostanem

sama seba vložím do zeme

aby som s ňou opäť zrástla

opäť vyklíčila

opäť vydala úrodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.