Profil

Životopis

           

Volám sa Zvonko Taneski. Narodil som sa 12.marca 1980 v Kičeve, Macedónska republika.V roku 2002 som ukončil vysokoškolské štúdium na Filologickej fakulte „Blaže Koneski” na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Skopje (Macedónsko), katedra všeobecnej a komparatívnej literatúry, vedecký smer. Vďaka štipendiu vlády Talianskej republiky v programe na rok 2003 som absolvoval študijný pobyt na Univerzite pre cudzincov v Perugi (kurz talianskeho jazyka, literatúra, umenie a kultúra).

Od septembra 2003 som navštevoval kurz slovenského jazyka a slovenskej literatúry v ÚJOPUK, kde som sa (ako štipendista vlády Slovenskej republiky) pripravoval na dokončenie doktorandského štúdia. Od septembra 2004 som interný doktorant v odbore Teória a dejiny slovenskej literatúry, FiFUK, na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy v Bratislave.

Od okt. 2004 pracujem aj ako lektor macedonskeho jazyka na Katedre slovanských filologií pri FiFUK v Bratislave.

Som externý vedecký spolupracovník na Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave (od 2004).

 

Literárne ceny:

 

za poéziu:

 • a) účastník básnického festivalu „Detské lyrické chvenia” – dvakrát za rok 1993 a 1994 vOchride, Macedónsko;
 • b) prvá literárna cena Kurirče za rok 1994 vKičeve, Macedónsko;
 • c) Od C.R.I.C. za účasť (macedónsky delegát) na konferencii mladých umelcov zmediteránskych abalkánskych krajín vReggio Calabria, Taliansko, rok 1995;
 • d) prvá literárna cena Karamanovej vedecko-básnickej konferencie, Radoviš, Macedónsko, Karamanova cena za rok 1997;
 • e) druhá literárna cena básnickej Podkozjačkej konferencie, Kumanovo,Macedónsko, rok 1997;

za eseje a literárnu kritiku:

 • a) Krajská cena Blaže Koneski pre študentov Filologickej fakulty vSkopje – trikrát vrokoch 1999, 2000 a 2001;
 • b) Individuálny grant Nadácie Open Society Institute, Macedónsko; pre vedecko-kulturologický projekt na tému „Obraz druhého vMacedónskej literatúre, umení a kultúre”(2002). Tento text bol prezentovaný na sympóziu, ktoré sa konalo na Rektoráte Univerzity Sv. Cyrila aMetoda vSkopje (máj 2002)
 • c) Prezentácia aúčasť svlastným vedecko-esejistickým referátom na sympóziu o 39 Racinových privítaniach vo Veles ( jún 2002) na tému: Ako čítame Racina?
 • d) Prezentácia aúčasť svlastným vedecko-esejistickým referátom (ako delegát zMacedónska) na literárno-filozofickej konferencii na tému: Postmodernizmus ako neukončený projekt (júl 2003) vIzole, Slovinsko.
 • e) Delegát zMacedónska na literárno-filozofickej konferencii na tému: Sympózium lásky (júl 2004) vIzole, Slovinsko.

 

Knižky poézie:

 

 • 1. Otvorené dvere. Kuboa, Prílep 1995.
 • 2. Chór zhnitého lístia. Matica Makedónska, Skopje 2000.
 • 3. Vrch.(Poéma sdoslovom PhD. Venka Andonovského), Magor, Skopje 2003.

 

Preklady:

 

Paul Ricoeur – z angličtiny do macedónčiny: Rhetoric-Poetics-Hermeneutics.

Richard Palmer: Hermeneutics, Interpretation theory in Scheirmacher, Dilthey, Heidegger a Gadamer.

Uvedené preklady sú vydané na internete: Mirage, aj v zborniku “Hermeneutika i poetika”, Kultura, Skopje, 2003.

 

Moje eseje a básne sú preložené do angličtiny, taliančiny, slovinčiny, chorvátčiny, srbčiny, albánčiny, slovenčiny, bulharčiny a esperanta.

 

 

Klietka

Čas fúka cez deravé kostry

fúka ako vietor

v korytách tečie ako rozpálená krv

 

A svetlo

 

sopečná láva tečie

prichádza k mojim nohám

moje nevyslovené slová

sa menia na tvrdé skaly a hory

 

Čas sa do stien zamuruje

slepá hviezda

aj mňa vedie

k tvojmu srdcu

v klietke

 

 

Letný mesačný svit pod nechtami

Lúka svieti ako slnko

rastieme pri pohľade na svetlá

oko visí na mihalnici

dážď ubíja posledné zvyšky leta

moja loďka sa kníše

politici čítajú poéziu

otvárajú svetlo vo vnútri vzduchu

kníšu hory

hltajú hviezdy

 

slobodný je prach, na ktorý sa premieňam

vzrušujúci ako alkohol na letnej oslave

 

 

Sneh v zrkadle

Fotografie z Playboya

v košeli pod ktorú šľahá vietor

kavky klovú zaborené v bahne

 

vodopád je im už po hrdlá

 

a vši sa na nich premnožili

a rastie im oblak v mozgoch

prúd im tečie do úst

a z fosforu ich bolia svaly

 

Vari zostali neskoro na nočnej oslave

v nespavosti

na konci bez slova a tak blízko

aby zajtra privítali ešte jednu noc!

 

 

Kamene

Prečo prichádza doba kamenná?!

Opýtali sa kamene.

 

 

Zb.: Chór zhnitého lístia, 2000

 

 

Tanec svetla

Krása sa tvorí kým kráčaš.

Rastliny, zem,  cestička, po ktorej chodíš.

Všetko, na čo sa pozeráš.

Všetko, čo sa pozerá na teba.

Kým prechádzaš, svetlo tancuje.

Nevrav nič.

Nezastavuj sa.

Iba kráčaj po tvrdej zemi

s otvorenými dlaňami k nebesiam.

Cítiš, že je všetko do teba zaľúbené.

 

 

Noc

V noci som sám.

Tieň ponechaný oknu

s pohľadom zablúdene neprítomným.

Vo mne vyzváňa pieseň

ešte som dieťa pred hymnou

nedokončenou,

nedospievanou.

Posielam svoju radosť alebo smútok

do poľa nádeje.

Nie. Ostanem dieťa v sebe

a budem spievať pieseň dieťaťa

takú teplú ako matkina láska.

 

V noci som sám

niekde ďaleko detský hlas

počujem v sebe pieseň

ťažkú ako je táto noc.

 

 

Premýšľanie

Cez polnoc umiera deň

V biografii

môjho života

ešte jedna zabudnutá strana

 

Uverí mi zajtrajšok,

keby som mu chcel povedať

   

Pravdu.

 

 

Modlitba

Daj, aby som žil

pre to ticho v nás

pre smrť dňa, ktorý ma ťaží.

Daj, aby som sa zmenil na kameň

a s horúcimi slzami ho rozpustil.

Kamenná tabuľa vznikne

na nej svoju modlitbu posielam:

Dovoľ, aby som ťa ľúbil

a umrel pri pohrebe našich sŕdc.

 

 

Hra

Na mojich dlaniach

sa hrá slnko pred smrťou

a vietor tancuje okolo

pri tejto rieke  vŕby zaplakali

v tomto súmraku bez hlasu.

Okolo mňa temné tiene

tancujú bez úcty

a neďaleko smutné kvílenie.

Zaplakali vŕby dnes večer

a zúčastňujú sa mojej hry.

Čudne nariekajú, smrť

a ako proroci sa predčasne

unavia.

 

Zb.: Otvorené dvere, 1995

 

Preklad: Alica Kulihová

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.