Martin Komárek: O tom, že dech je velmi důležitý… Sylvia Fischerová: Jsem já snad strážcem bratra svého?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.