Vyšli z dielne mladých

Vyšli z Dielne mladých

 

Na internete si ešte dnes môžeme prečítať článok Vladimíra Skalského z roku 2003. Uvádzam ho v plnom znení:

Slovenská kultúra veru prežíva smutné týždne. Pozostalá je aj slovenská poézia – 19. januára zomrel básnik, prekladateľ, pôvodne učiteľ matematiky a fyziky, “otec” celej generácie mladých slovenských autorov Vojtech Kondrót (1940). Verný svojmu vzdelaniu matematika celý život odmeriaval slová presne. Ba až prísne, ako si zasa žiada poslanie dobrého učiteľa. Pár dní predtým, ako sa pobral za manželkou, ktorá odišla pred rokom, publikoval jednu takúto strohú, presnú báseň: “Tá plavba márna:/ Po Čiernej vode/ cez Malý Dunaj/ až do Komárna// Obetné dymy:/ so suchým lístím/ zhoríme i my/ (Čím sme si istí?).”

Vojtech Kondrót pracoval ako redaktor v Mladých letách i Slovenskom spisovateľovi. Vydal 14 básnických zbierok, prvú s názvom Prázdniny šestnásťročného v roku 1965, poslednú – Súkromnú modlitbu – v roku 2001. Prekladal maďarskú poéziu, zostavil nespočet básnických antológií, písal recenzie, objavoval básnické talenty v porotách literárnych súťaží, venoval sa začínajúcim autorom v literárnych kluboch i časopiseckých dielňach, napríklad aj v týždenníku Nové slovo a Nové slovo bez rešpektu. Mal som to šťastie patriť kedysi začiatkom deväťdesiatych rokov medzi “jeho” autorov, pár slov napísal aj do mojej zbierky K tichu, ktorú tiež jazykovo redigoval. Bol zakladajúcim členom Slovensko-českého klubu. Nuž, smutná, smutná zvesť priplávala po čiernej vode až do Prahy…

V decembrovej prílohe Nového slova v Novom slove mladých v r. 1983 na str. 10 bola publikovaná táto redakčná poznámka: „Dvanástym tohtoročným číslom sa prestáva Nové slovo mladých vydávať ako pravidelná mesačná príloha Nového slova a starostlivosť o začínajúcich autorov preberá Smena, denník Slovenského ÚV SZM. Pochopiteľne, že Nové slovo sa s mladými autormi nelúči, lebo chce naďalej sledovať ich ideový a umelecký rast.” Vojtech Kondrót ju uverejnil v nultom čísle Dielne mladých (Nové slovo č. 47 1989) s dodatkom: Takže po šiestich rokoch pokračujeme v čomsi, čo sa vlastne nikdy celkom neskončilo. Dôkazom sú zásielky básní, ktoré stále prichádzajú do redakcie.

Vojtech Kondrót, okrem toho, že mal naozaj „nos” na dobré básne, bol vo svojich úvodníkoch v DIELNI ozajstným diplomatom. Hľa, ako sa vyrovnal s predchodcom Dielne, Novým slovom mladých, keď napísal (Nové slovo č. 8 1990): Verím básni ako takej – verím dobrej básni. Aj preto DIELŇA MLADÝCH, aj preto súhlasím s názorom Jána Petríka zo Spišskej Novej Vsi: „Je však pravda, že naša generácia má práve vďaka istému generačnému posunu v literatúre a jej periodikách viac možností. I keď zase vďaka Novému slovu mladých. Tam vlastne začínali redaktori ako Marián Reisel, Robo Kotian, Marián Andričík, Jožo Urban, Peter Valček, Viktor Maťuga a iní. Nemalo by to byť pravidlo, ale doposiaľ je to tak, že Nové slovo si vytvorí opäť „svoju” garnitúru, ktorá sa potom posunie. Vidíte, už aj preto, že niekdajšie Nové slovo mladých dalo redakciám (Dotyky, Literárny týždenník) redaktorov, malo predsa len zmysel. Nehovoriac už o literatúre. Aspoň Jožo Urban, Chmel, či Hevier z poézie za všetkých.”

Alebo otázku voľného verša (Nové slovo č. 4 1990): Rád by som miesto novoročenky pripojil dve otázky Jozefa Mihalkoviča a dve odpovede Jana Skácela z rozhovoru spred vyše tridsať rokov (Mladá tvorba, č 4 1958) Čo súdite o voľnom verši? Píšete, alebo budete písať aj sonety? Volný verš je fakt. Volný verš se nabízí, je v rovnováze s moderním životem. A možná to není pravda. Kdo ví? Věřím na disonanci, ale nikdo jí neuslyší bez krásného zpěvu. Sonety asi tak hned psát nebudu. Nepřestanu si hledat svojí formu, ale nebudu ohrnovat nos nad tím, co bylo dobré. Ke klasikům budu chodit kolenačky. Je chyba, že u nás na Slovensku „prepuklo”, hlavne u mladých a najmladších autorov, písanie voľným veršom? Je chyba, ak autor používa voľný verš bez toho, že by ovládal jeho problematiku teoreticky a bez toho, že by ovládal techniku a remeslo tradičných foriem? Proč? Pokud to není móda, proč ne? Je dobré, když si člověk popálí prsty, je jedno, kde se začíná, začíná-li se poctivě. A kdo podceňuje teorii, je hlupák. Kdo ji nadřazuje citu a instinktu, je dvojnásobný hlupák. … Kto z učňov či tovarišov sa stane majstrom, to sa dnes nevie – ale to ani nie je v tejto chvíli (v tomto čase) podstatné. Najlepšie postrehy múdrych z nich však svedčia svojím spôsobom nielen o autoroch – ale aj o našej dobe. A o čo iné by malo ísť poézii ako takej? … čo nás čaká? Vyberať, triediť! Dúfajme, že budeme mať šťastnú ruku (šťastné oči, šťastné uši) – vy i ja. Že ju mal, svedčí výpočet autorov uverejnených v Dielni mladých za roky 1989 – 1994: Pavol Hrabko, Brigita Halászová, Jiří Zaťovič, Eva Lukáčová, Vladimír Puchala, Pavol Hudák, Ján Petrík, Jana Morongová, Mária Vandrová, Ján Toperczer, Andrea Andreé, Jozef Ridilla, Daniela Blažeková, Ivan Mojík, Monika Švehlová, Jozef Puchala, Mária Repková, Peter Žeňuch, Miroslav Prekop, Peter Filo, Jaroslav Vlnka, Mária Zimmermannová Jankalová, Dagmar Kundrátová, Eva Vassová, Ján Maršálek, Kozef Kunovský, Zdenka Kalčíková, Ingrid Šangriková Lukáčová, Andrea Šrámeková, Alexander Piroš, Zuzana Brtáňová, Branislav Vyhlídal, Peter Jelen, Miroslav Želinský, Adela Lacková, Marián Vasiľ, Anna Halajová, Vladimír Zemko, Štefan Šimko, Rudo Schrimpel, Ladislav Fabián, Ladislav Svršek, Janka Beňová, Valéria Koszoruová, Dagmar Tauferová, Anna Jurášová, Sabína Fojtíková, Erik Mihalčin, Iveta Lenická, Elvíra Bonová, Jozef Gajdoš, Štefan Janeček, Milan Kováč, Jacqueline Sósová, Noro Vrabec, Marián Milčák, Pavol Tuleja, Dana Lacenová, Milan Abelovský, Marta Ščurková, Juraj Pekárik, Jaroslav Broz, Ildiko Drugová, Miriam Mikulová, Renata Oláhová, Jacqueline Buzinkayová, Vlado Pavlík, Dušan Duchovič, Martin Vlado, Ľubomíra Romanová, Kristína Petrušová, Zdeněk Guniš, Pavel Ferianc, Barbora Uhereková, Tatiana Matláková, Andrej Rozemberg, Ján Sudzina, Vladimír Patráš, Martin Bačkor, Zuzana Koníková, Katarína Patočková, Tomáš Milata, Radoslav Matejov, Jozef Kuruc, Pavel Brško, Radovan Grolluna, Dáša Matejčíková, Ivan Šobáň, Pavol Borodovčák, Roman Rajtar, Svetlana Garovová, Adriana Panková, Jaroslava Gajdošová, Zuzana Hoffmannová, Svetlana Waradzinová, Egon Tomajko, Marta Rybková, Jarmila Barboriaková, Monika Varcholová, Vladimíra Valkovičová, Martina Navarová, Zdena Tomanová, Michal Sebíň, Ľudovít Pivarči, Peter Ďurkovský, Peter Ťažký, Eva Henčeková, Denisa Hudecová, Eduard Koša, Simona Tušerová, Miroslava Halásová, Igor Kniť, Marián Betík, Martin Štunda, Tomáš Repčiak, Jozef Brisuda, Ondrej Molitoris, Matúš Zubo, Miroslav Brück, Katarína Juhásová, Daniela Hudecová, Ivana Beňová, Andrea Horecká, Soňa Závodská, Sylvia Jamrichová, Jaroslav Mendel, Daniel Bergnacht, Anna Petrová, Ester Tesáková, Katarína Ďaďovská, Jana Slančíková, Zdenka Laciková, Peter Michalko, Dušan Sadloň, Alica Zajačková, Mariana Boguská, Vladimír Skalský, Marek Calták, Anita Kochanovská, Paula Šimonová, Anna Račeková, Erik Žovinec, Jozef Kunovský, Aleš Bednařík, Andrea Sládeková, Michal Hvorecký, Adrián Potančok, Róbert Raček, Jana Konečná, Emil Hritz, Martina Žilková, Daniela Dubivská, Marek Zelina, Michal Caltík, Milo Janáč, Norbert Lacko, Veronika Feješová, Júlia Čurillová, Pavol Boško, Monika Mrvová, Renáta Oláhová, Viera Klementová, Barbora Škovierová, Zuzana Benková, Jana Chachulová, Broňa Kasáčová, Elena Taplanová, Martin Drdák, Zuzana Štefaňáková.

Všetkým, ktorých meno som neuviedol správne, alebo som ho neuviedol vôbec, sa ospravedlňujem, archívne čísla Nového slova v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach sú už potrhané a chýbajú niektoré stránky, najmä kde by mala byť Dielňa mladých. Svedčí to aj o neutíchajúcom záujme o ňu.

V Novom slove č.17 z roku 1994 sa v príhovore Vojtecha Kondróta môžeme dočítať o debute Alexandra Piroša Krajina O. Na margo debutov autorov z Dielne napísal toto: Debutov by naozaj mohlo byť viac. Poznám aspoň 2 – 3 ľudí, knižky ktorých by som si prečítal skutočne rád. A vlastne až na ne čakám. Bolo by smutné, ak by to všetko malo zostať hoci len pozícii zborníkov, či zbierok vydaných vlastným nákladom. No a už v ďalšej Dielni sa môžeme dočítať, že Vlado Puchala vydal svoj debut Anjeli na špičke ihly v Smene.

Dúfajme, že v rokoch 1995 – 2005, teda desiatich rokoch na prelome storočí a tisícročí, tých debutov nájdeme viac. Rozdelíme si teda prácu na regióny. Viac sa však dozviete až v ďalších číslach Dotykov.

D. S.

2 thoughts on “Vyšli z dielne mladých”

  1. Aj ja som vyšla z Dielne mladých- a našla som sa tu ! :) .. po rokoch .. Krásne spomienky! :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.