Literárno-umelecké príspevky poprosíme posielať mailom na adresu: dotyky.casopis@gmail.com

Optimálny rozsah:

  • próza 1 – 3 poviedky, každá 1 až 12 rukopisných strán
  • poézia 3 – 12 básní, spolu do 15 rukopisných strán

Zásielku označte “ALMANACH 25”

Tvorbu posielajte v otvorených textových dokumentoch (WORD), nie .pdf

Príspevky píšte podľa normy 60 úderov na 30 riadkov (riadkovanie dva).

V sprievodnom maile je dobré uviesť niekoľko informácii o sebe.
Dôležitá je adresa, dátum narodenia a číslo bankového účtu! Inak redakcia za honorár neručí. Spätnú adresu, dátum narodenia a číslo účtu uvádzajte v každej zásielke. (Teda aj v opakovaných).

Reakciu redakcie na vašu tvorbu sa dozviete nasledovnými spôsobmi:
1. uverejnením tvorby v najbližšom čísle časopisu DOTYKY, alebo publikovaním v časti ALMANACH 25
2. odpoveďou v ALMANACHU 25 – časť ODKAZY.

Privítame, ak nám zašlete svoju pôvodnú tvorbu, napr. reportáže, recenzie, štúdie, fotografie, výtvarné diela, koláže, hudobné CD a podobne.

Poprosíme autorov, ktorých tvorba BOLA publikovaná v časopise DOTYKY, aby vyplnili, podpísali, odfotografovali/oskenovali a poslali Autorskú zmluvu o dielo s licenčnou doložkou 2021 na e-mail: dotyky.honorare@gmail.com

V prípade, že to neurobia, nebude, podľa platného nariadenia FPU, možné vyplatiť ich autorský honorár.

Autorskú zmluvu o dielo s licenčnou doložkou si môžete stiahnuť tu:

DOTYKY-Autorska zmluva o dielo s licencnou dolozkou 2021

ĎAKUJEME