Konstantinos Kavafis: Čakanie na barbarov, Lehota daná Neronovi, Manolis Komnénos, Túžby (preložil Ivan Gavora, prebásnil Pavol Janík)

Continue reading Konstantinos Kavafis: Čakanie na barbarov, Lehota daná Neronovi, Manolis Komnénos, Túžby (preložil Ivan Gavora, prebásnil Pavol Janík)